Devětatřicetiletý vystudovaný učitel, který dříve působil na gymnáziu v Novém Jičíně a Příboře, se o dění ve městě zajímá dlouhodobě. S přáteli v roce 2003 oživil místní kulturu založením čajovny Archa, později se začal angažovat i v komunální politice. A poslední dva roky má možnost město ovlivňovat přímo z pozice místostarosty. „Je to práce na 24 hodin denně. Občas od Novojičíňáků dostávám úkoly i o půlnoci v hospodě u piva. Jsem ale rád, že mohu pomoct a být užitečný,“ usmívá se Syrovátka.

Kdy jste se začal zajímat o věci veřejné?

Tím momentem bylo určitě založení Čajovny Archa v roce 2003. S přáteli jsme tehdy končili vysokou školu a čajovna měla být taková „archa“, čili záchrana novojičínské kultury. A na nějakou dobu se to skutečně povedlo. Organizovali jsme poetické večery, koncerty, a dokonce i malé festivaly. Nejraději vzpomínám na období, kdy k nám na čaj začali z Valašského Meziříčí jezdit Glen Hansard s Markétou Irglovou. Když jsme asi o rok později udělali Markétě dvojkoncert spolu s místním písničkářem Martinem Chovancem a Glen na závěr zahrál jako speciální host, byla Archa narvána k prasknutí, stejně jako ta Noemova. A to jsme tehdy samozřejmě nemohli tušit, že ti dva spolu jednou získají Oskara (za nejlepší filmovou píseň z filmu Once, pozn. autora).

Zdroj: Zadavatel inzerce

Strana zelených s podporou TOP09, SNK-ED a STAN - společná fotka na novojičínském náměstí

Myslíte si, že vás povolání kantora nějak připravilo na práci pro město?

Povolání vás na práci politika podle mě nepřipraví. Jde spíše o to, co děláte okolo, jak se zajímáte o své okolí a jak vnímáte názory ostatních. Kdybych měl ale něco vyzdvihnout, byla by to snad dovednost mluvit před více lidmi.

Jak bylo náročné se před dvěma lety rozhodnout, zda se stát místostarostou města?

V osobní rovině to pro mne těžké nebylo. Už nějakou dobu jsem uvažoval, že bych na čas změnil zaměstnání. Ne snad proto, že by mě učitelství nebavilo, ale cítil jsem, že bych si od něj měl na pár let odpočinout, abych se vrátil do reálného života. V politické rovině jsme věděli, že máme dobrý program, ale k jeho prosazení potřebujeme někoho, kdo na tuto práci bude mít čas. Proto jsme se shodli na požadavku, že pokud máme zůstat v koalici s ČSSD (poté, co původní koalici opustila KDU-ČSL, pozn. autora), trváme na pozici uvolněného místostarosty, který se tomu může věnovat na plný úvazek.

A zdá se, že vás práce pro Nový Jičín baví.

Baví mě moc. Vždycky jsem měl zájem a chuť nějak obohatit naše město. A z této pozice je mnohem jednodušší něco skutečně změnit. Zvlášť, když máte kolem sebe tým lidí, kteří přinášejí dobré nápady a pomohou vám s jejich uskutečněním. Baví mě i proto, že jsem rád mezi lidmi a rád se s nimi bavím o tom, co by se podle nich mělo ve městě dělat jinak. Ať už na veřejných projednáních nebo třeba večer u piva.

Zdroj: zadavatel inzerce

Prodej produktů z partnerských měst na Vánočním jarmarku

Na co z uplynulých let jste nejvíce pyšný?

Zaprvé je to projekt Zdravé město, v němž se snažíme o intenzivnější komunikaci s občany, ať už z pohledu informování nebo zjišťování jejich názorů. A mám pocit, že lidé začínají věřit tomu, že město jejich názor zajímá, protože se například podařilo realizovat několik věcí, které navrhli občané na Veřejném fóru. Druhou věcí je modernizace naší MHD, výměna starých autobusů za nové na elektrický pohon a integrace linek do systému ODIS. To zjednodušilo i zlevnilo cestování především lidem z místních částí.

Je něco, co vás ve funkci překvapilo?

Pozitivně mě překvapilo, kolik na radnici pracuje nadšených lidí, kteří mají rádi jak svou práci, tak naše město a ochotně spolupracují na nových projektech. Nejsou to samozřejmě úplně všichni, ale rád to řeknu, protože u nás je zvykem si na úředníky spíše stěžovat. Dobrý pocit mám také z kontaktu s občany na veřejných fórech, kulatých stolech a veřejných projednáních. Zjistil jsem, že lidé většinou pochopí, že ne všechno, co by si přáli, je realizovatelné. Je ale potřeba jim naslouchat a mluvit s nimi, což dříve nebývalo zvykem. Já sám jako občan bych to ocenil, proto se to snažím také dělat.

Letos jste ve volbách lídrem a kandidátem na starostu. Jak byste odpověděl na otázku „proč právě Ondřej Syrovátka“?

Mou velikou výhodou je hlavně tým osobností, který za mnou stojí, ať už samotní kandidáti nebo naši podporovatelé. V Novém Jičíně žiji více než pětatřicet let a práci pro město a jeho obyvatele jsem si už vyzkoušel na mnoha pozicích. Psal jsem brigádně pro okresní Region, pracoval v čajovně, nakonec jsem učil i na zdejším gymnáziu. Politikou jsem si zase prošel od členství v dopravní komisi přes řadového zastupitele až po místostarostu. Ve městě dennodenně aktivně žiji, potkávám pravidelně mnoho známých i neznámých lidí a mám od nich okamžitou zpětnou vazbu na to, co na radnici děláme a plánujeme.

V čem tkví síla vaší společné kandidátky?

Síla je především v osobnostech. Jsou to lidé, kteří jsou ve městě díky své společenské angažovanosti známí a uznávaní. Výhodou je také pestrost. Máme mezi sebou senátora, ředitele, učitele, IT experty, muzikanty, úředníky, hasiče. Skoro mě nenapadá povolání, které by nebylo zastoupeno (smích). Navíc jsme už před volbami spojili síly s dalšími stranami, díky čemuž můžeme o to důrazněji prosazovat vize, na kterých jsme se společně shodli. Za spolupráci s TOP 09, SNK-ED i STAN jsem velmi rád, osobně si rozumíme a je to velký přínos i inspirace pro samotnou kampaň.

Zdroj: zadavatel inzerce

S dcerou Eliškou na vrcholu Ben Nevisu, nejvyšší hory Velké Británie

Váš volební program má celkem šestnáct stran, to je unikátní rozsah. Jak probíhala jeho tvorba?

Vše začalo několikahodinovým seminářem na Svinci v dubnu tohoto roku, kde jsme si shrnuli plusy a mínusy našeho působení na radnici. Následně kandidáti doplňovali jednotlivé body podle svého zájmu či povolání. A nakonec probíhaly během léta několikahodinové diskuze koaličního výboru, během nichž jsme vyřadili body, které nebyly realizovatelné, a ty stávající jsme upravili tak, ať dohromady tvoří smysluplný celek. Díky tomu je program velmi komplexní, ale zároveň podrobný i detailní. Jsem přesvědčen o tom, že lepší ještě v Novém Jičíně nevznikl. Kdybychom se jím nyní řídili po čtyři roky, bude Nový Jičín v roce 2022 moderním, atraktivním a ekologicky smýšlejícím městem.

Jaké jsou vaše základní programové priority?

V životním prostředí je to vylepšení a zefektivnění odpadového hospodářství a přizpůsobení se změnám klimatu. Jedná se hlavně o zadržení vláhy ve městě a ochlazení města, především vodou a stromy. V dopravě bychom rádi ještě rozvinuli systém MHD a učinili město příjemnějším také pro průjezd cyklistům. Ve školství chceme snížit počet žáků ve třídách na prvním stupni základních škol, podpořit jazykové vzdělávání a také pokračovat v podpoře zavádění nových metod výuky. Na poli informačních technologií bychom rádi zavedli takzvané chytré parkování a umožnili občanům online objednání na úřad. A samozřejmě chceme i nadále pořádat veřejná projednání a fóra, aby měli občané možnost sdělit svůj názor na vize města častěji než jen jednou za čtyři roky u voleb.

Jak se stavíte k povolební spolupráci s dalšími stranami?

V tomto máme poměrně jasno. Vylučujeme spolupráci s SPD a KSČM. Ač musím přiznat, že mám některé zastupitele za KSČM rád, protože pro město pracují nezištně a dlouho, je to pro nás nepřekročitelná hranice. Co se týče dalších stran, bude spolupráce záviset na konkrétních zastupitelích, kteří za ně budou zvoleni.