Tato velice frekventovaná ulice se díky rekonstrukci rozšířila zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření byla provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté pracovníci EUROVIA CS odfrézovali staré asfaltové vrstvy a následně položili nové. Na závěr proběhla v celém úseku pokládka vrstvy speciálního tichého asfaltu VIAPHONE®.

VIAPHONE® je asfaltová směs, která svými vlastnostmi výrazně zvyšuje bezpečnost jízdy a díky přetržité křivce zrnitosti a přítomnosti vláken zajišťuje významné snížení hluku. Protismykové vlastnosti zajišťuje mimo jiné také vysoký obsah hrubého kameniva.

EUROVIA CS v Praze a ve Středočeském kraji realizovala řadu projektů. Během letních prázdnin například zcela zrekonstruovala nejsevernější tramvajovou trať v Klapkově ulici v pražských Kobylisích.

Více o projektech se dozvíte na adrese www.eurovia.cz.