Podobně jako zavedení počítačů a kancelářských programů neznamenalo konec práce v kanceláři, neznamená takový konec ani robotická automatizace procesů. Ačkoli samotné nasazení RPA nutně nevyžaduje ve firmě změny, ty ovšem v důsledku zavedení přijdou.

POZITIVNÍ DŮSLEDKY

Důsledkem ani cílem zavádění RPA rozhodně není redukce počtu pracovních míst,“ tvrdí Zdeněk Galia ze společnosti StringData. „Stávajícím pracovníkům v kanceláři se zavedením RPA uvolní ruce na zajímavější a kreativnější úkoly, dostanou více prostoru na přemýšlení,“ vysvětluje Galia.

Tento fakt ovšem přináší i nové výzvy. „Fakticky bude potřeba dále své lidi ve firmě rozvíjet a posouvat, aby byli většími specialisty a zvyšovali si kvalifikaci ve svém oboru,“ naznačuje Galia, že firmy se budou muset o své zaměstnance více starat, aby uspokojily jejich profesní tužby. Vedlejším efektem takových změn podle něj v konečném důsledku bude zvyšování mezd specialistů.

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Softwaroví roboti také umožní vznik nových pozic. „Vznikat mohou pozice jako operátoři robotů, analytici robotizace a další,“ tvrdí Galia. „V principu se dá situace srovnávat s nástupem strojů do výroby ve 30. letech dvacátého století,“ přirovnává Galia současný stav k tomu historickému.

Evangelizátor v oblasti softwarové robotizace také upozorňuje na to, že RPA pomůže firmám s nástupem nové generace pracovníků. „Nastupující mladé generace zaměstnanců mají oproti stávajícím jiné priority. Digitalizaci vnímají jako samozřejmost a očekávají její hojné využití i v práci. Na to je potřeba firmu připravit,“ upozorňuje Galia, že bez takových změn bude v budoucnu těžké udržet tempo ekonomického růstu.

KRIZE, NE ROBOT

V případě ekonomické stagnace, či dokonce krize to pak nebude softwarová robotizace, která připraví lidi o práci. Bude to právě samotný nepříznivý vývoj ekonomiky, a nástroje jako RPA naopak pomohou takový trend obrátit. „Výkonnost ekonomiky probíhá v časově ohraničených cyklech a po časech vysokého výkonu přijdou i časy s nižším výkonem, což v jednotlivých firmách generuje ekonomické rázy. RPA umožňuje tyto rázy zmírňovat či korigovat,“ uzavírá téma Galia.