Zastupitelé Zlínského kraje si vyžádali posudek na revizi investičního záměru výstavby Nové nemocnice v Malenovicích včetně posouzení možnosti rekonstrukce stávajícího areálu KNTB. Ten zpracovala renomovaná nezávislá společnost Grant Thornton Advisory, která je součástí celosvětové sítě nezávislých auditorských firem působících ve 130 zemích celého světa.

Posudek od společnosti Grant Thornton Advisory jednoznačně potvrdil správnost výpočtů v investičním záměru výstavby nové nemocnice na zelené louce, kde je jasně řečeno: Rekonstrukce by byla nejméně o 2 miliardy dražší, a to v této částce není započítáno přerušení provozu některých oddělení, což může za 12 let prací dosáhnout až 1 miliardy korun.

ŠPIČKY V OBORU PODPORUJÍ STAVBU NOVÉ NEMOCNICE V MALENOVICÍCH

Primář Jozef Macko: Zlín jednoznačně novou nemocnici potřebuje

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář novorozeneckého oddělení KNTB
MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář novorozeneckého oddělení KNTB Autor: Zadavatel.

V Baťově nemocnicipracuji již čtvrt stoletía detailně ji znám. Z méhopohledu Zlín jednoznačněnovou nemocnici potřebuje.Kapacity té stávající jsou totiž již zcela vyčerpány a každodenní boj, jak o lůžka, tak s převáženímpacientů, je pro občany Zlínského kraje už skutečně neúnosný. Chtěl bych proto vzkázat zastupitelům, ať se při hlasování řídí především vlastním rozumem.

Profesor Jan Pirk vzkazuje do Zlína: Je potřeba si říci - Začněme stavět!

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Autor: Zadavatel.

Rekonstrukce stávajícího areálu KNTB a zároveň souběžně poskytovaná zdravotní péče je pro mě naprosto nepředstavitelná. Na chirurgických oborech by ve velkém množství vznikaly infekční komplikace, protože prach, který se při bouracích pracích rozvíří v areálu, je prach za desítky let. Ale jedná se také o komfort pacientů – oni by byli v léčebném režimu nesmírně rušeni těmi sbíječkami, stavební technikou a dopravou. To by zcela zásadně nejen omezilo, ale také ohrozilo provoz celé nemocnice.

Vážení zastupitelé, je to vaše rozhodnutí, ale za mě je zcela jednoznačně správné postavit novou nemocnici. Teď jste mladí a zdraví, ale jednou můžete sami nemocniční péči potřebovat a budete rádi, když bude kvalitní, takže to neprodlužujte, protože ty plány stárnou. Je potřeba si říci: Ano, začněme stavět! Dejte tomu podporu! A pokud chcete cokoliv dalšího vědět
nebo objasnit, v IKEMu vás milerádi přivítáme.

Docent Miroslav Ševčík: Kdo používá zdravý selský rozum, nemůže hlasovat proti nové nemocnici


Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Autor: Zadavatel.

Stavba nové nemocnice je daleko lepší řešení než investovat do staré nemocnice, která je mimo jiné omezena i tím, že se dále rozrůstat nemůže. Dnes jsou navíc ve zdravotnictví používány nové technologické celky, které se do starých budov ani nevejdou. Při výstavbě nové nemocnice se se zabudováním moderních technologií počítá už dopředu.

Jestliže má Zlínský kraj momentálně k dispozici již více než dvě miliardy korun, při zachování rozpočtového určení daní by se neměl dostat do vážných fi nančních potíží. Když  to vezmu z makroekonomického hlediska: Česko má čtvrtou nejméně zadluženou ekonomiku v celé Evropské unii. Od toho se odvíjí i poměrně stabilní hospodaření většiny krajů a Zlínský kraj je na tom ještě lépe. Má volné fi nanční prostředky a výkonnost kraje jako celku ho opravňuje k tomu, aby získal dotace i z EU, což může být další výhoda pro dofinancování výstavby nemocnice.

Rizikem je odkládat zahájení stavby, tím se stavební práce mohou prodražit. Čím dřív se kopne, tím líp. Toto riziko se ještě mnohem víc týká varianty rekonstrukce, kde se
mohou objevit nepředvídatelné komplikace, a může dojít
k výraznému prodražení rekonstrukce.

Doktorka Šochmanová: Nejsem s to pochopit, proč je někdo proti nové nemocnici


PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester. Autor: Zadavatel.

Profese zdravotní sestry je jedno z nejkrásnějších a nejhumánnějších povolání, jehož podmínky se stále zlepšují, a určitě i nová nemocnice ve Zlíně by k tomu mohla přispět. Je to něco výjimečného být součástí léčebného procesu, který lidem navrací zdraví a zbavuje je bolesti. Samozřejmě je to velmi náročné: jak fyzicky, tak psychicky.

Chápu, že každá změna je provázena obávanou reakcí. Ale tady to nemá opodstatnění. Provoz nové nemocnice sestrám velmi pomůže usnadnit jejich práci a hlavně ušetřit čas. V projektu mě hodně zaujala centrální příprava léčiv.

Zkušenosti jsou takové, že když se něco rekonstruuje, obvykle se vyskytnou stavební komplikace, a než se to dokončí, tak to, co mělo být nové, je už vlastně zastaralé. Vůbec nejsem s to pochopit, proč je někdo proti nové nemocnici. Rozuměla bych tomu, že se o projektu diskutuje, kdyby nová nemocnice měla být o pět miliard dražší,
než rekonstrukce té současné, ale pokud je to naopak, tak to opravdu nechápu. Jestliže se sestry obávají, že stavba nové nemocnice bude na úkor jejich mezd, to nemají obavu, že přijdou o peníze, když se stará nemocnice bude rekonstruovat za víc peněz? Tyto dvě věci se nemůžou spojovat, je to úplně jiný balíček peněz. Jiné zdroje jsou na
mzdové náklady a jiné na rozvoj nemocničních zařízení. Podle takové logiky by personál mohl odmítat veškeré investice do nových zařízení, bez kterých se však neobejdou lékaři, zdravotníci, ani
pacienti.

www.vasenemocnicezlin.cz