Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • icence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru výhodou 

 Požadavky:    

 • organizační, komunikační a řídící schopnosti, samostatnost
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění 

K písemné přihlášce je třeba doložit:

 •  strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
 •  potvrzení zdravotní způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 •  výpis z trestního rejstříku ne starší 90 dnů
 •  doklad o členství v ČLK
 •  licenci ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru
 •  ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře a o získání
 •  specializované způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
 •  písemný souhlas uchazeče s použitím jeho osobních údajů v předkládaném rozsahu pro účelyvýběrového řízení

Nabízíme:

 •   nadstandardní finanční ohodnocení, motivující osobní ohodnocení, příplatek za vedení
 •   možnost dalšího vzdělávání
 •   práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
 •   dovolenou 5 týdnů + 3 dny placeného zdravotního volna     
 •   kvalitní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
 •   možnost ubytování

 Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody 

Písemné přihlášky, včetně telefonního spojení a s požadovanými doklady je třeba zaslat  obálkou s označením
„Výběrové řízení – primář/ka ONLP a DIOP - neotvírat“
nejpozději  do 15. června 2020 na adresu: 

Nemocnice Boskovice s.r.o.
Personální oddělení
Otakara Kubína 179
680 01 Boskovice 

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.

ilustrační fotoZdroj: Nemocnice Boskovice/archiv