Firma, která se předně stará o brněnská sportoviště, nabízí radnicím výraznou pomoc s organizací sportovních akcí či oslovováním osobností na různé besedy. „Naše dosavadní spolupráce s městem je úzká, ale s městskými částmi ještě nastavená nebyla, což také chceme pokrýt. Pronikneme také k lokálním sportovním akcím v městských částech, kde můžeme prezentovat naše služby, naopak nabídneme jako ceny na akce vstupy do našich sportovišť," říká ředitel STAREZ-SPORT, a. s., Martin Mikš.


SPOLEČNÁ ANKETA


První společnou akci představuje anketa, která vybere sportovce jednotlivých městských částí. V některých už několik let funguje, v jiných právě na popud STAREZ-SPORT, a. s., vzniká. „Přivítali jsme možnost připojení. Anketa má potenciál a jakoukoli věc, která přivede mládež ke sportu a odežene ji od drog a alkoholu, jedině vítám," povídá Vladan Krásný, starosta Starého Lískovce, kde má vyhlášení sportovců premiéru.


STAREZ-SPORT, a. s., nabízí městským částem prezentaci ankety a především vytvoření společných webových stránek. „Jsme schopní zajistit technické zázemí, velmi dobré a přehledné stránky, rozhraní pro nominace a hlasování. V případě zájmu lze výsledky využít pro vyšší kola ankety, ale záleží na zájmu městských částí. Nic jim nenutíme, jen nabízíme možnost spolupráce," podotýká Mikš.


Právě výsledky anket jednotlivých městských částí, k jejichž vyhlášení dojde začátkem příštího roku, mají v dalších letech představovat základ pro ocenění nejlepších sportovců Brna a Jihomoravského kraje. „Místní ankety zviditelní sportovce, kteří nemají velkou šanci dostat se do městských, krajských a celostátních anket. Určitě mají význam," má jasno bohunický starosta Antonín Crha.


PRVNÍ ROČNÍK


První ročník ankety vyhlásila také Bystrc. „Slibujeme si od ní především zvýšení zájmu o politický život. Lidé se budou víc zajímat o dění v městské části, víc navštěvovat sportoviště," plánuje bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.


Spolupráci vítá také radnice Řečkovic a Mokré Hory, kde už anketa několik let funguje. „Starez nám nabídl sjednocení webových stránek, což přispěje k lepší informovanosti lidí. Tím pádem máme větší šanci oslovit snad všechny v Řečkovicích," pochvaluje si tamní starosta Marek Viskot.


Výhody spolupráce


- poradenská služba v oblasti sportu a sportovních volnočasových aktivit
- možnost volných vstupů do sportovišť spravovaných společností STAREZ-SPORT, a. s.
- zprostředkování kontaktů s předními sportovci Brna a Jihomoravského kraje k pořádání besed a motivačních akcí
- participace a konkrétní pomoc při sportovních akcích pořádaných městskou částí
- prezentace sportovních aktivit v médiích STAREZ-SPORT, a. s., včetně webových stránek
- vytvoření nových webových stránek www.sportovecmestkecasti.cz k prezentaci motivační ankety, která má návaznost na vyhlášení  nejlepších sportovců Brna a také Jihomoravského kraje