Není tedy důvod oční operaci odkládat na chladné měsíce. V současné době podstoupí v České republice laserovou operaci očí tisíce osob ročně a toto číslo stále roste.

Podstata laserového odstranění dioptrické vady oka spočívá v úpravě zakřivení a tloušťky rohovky. Rozdíl mezi jednotlivými metodami je právě ve způsobu úpravy rohovky. Zastaralé a bolestivé metody jsou dnes již naštěstí minulostí. Moderní metody využívají femtosekundový laser a jsou bezbolestné během zákroku i následného hojení.

Nejšetrnější metodou současnosti je zákrok NeoSMILE 3D. „Pod povrchem rohovky oddělí femtosekundový laser přebytečnou tkáň, která způsobuje neostré vidění. Tu následně chirurg pomocí speciální pinzety vytáhne mikrořezem z nitra rohovky. Tak se pacient zbaví dioptrii,“ objasňuje primářka kliniky DuoVize, MUDr. Lucie Valešová a dodává: „Metodu SMILE, používáme k odstraňování krátkozrakosti již více než čtyři roky a naši pacienti jsou nadšeni jak průběhem operace, tak i výbornými výsledky.“ Hlavní předností metody NeoSMILE 3D je šetrnost. Třímilimetrový řez ve tvaru úsměvu totiž neporuší celistvost rohovky, jen nepatrně naruší slzný film a místo se rychle hojí. Navíc se zkrátí doba, po kterou si pacient musí aplikovat oční kapky. „Metoda NeoSMILE 3D je určena pro odstranění krátkozrakosti. Lze jí odstranit i vyšší počet dioptrií a astigmatismus,“ podotýká primářka.

 Průběh laserové operace za asistence femtosekundového laseru.

Průběh laserové operace za asistence femtosekundového laseru.
Autor: Neovize Group s.r.o.

Videoblogerka Barusminky o své operaci NeoSMILE 3D:

Videoblogerka Barusminky o své operaci NeoSMILE 3D:


„Ještě stále je pro mě neuvěřitelné,
že opravdu vidím
bez brýlí a čoček.
Lituji jedině toho,
že jsem nešla dříve.
Bylo to mé nejlepší rozhodnutí"

(Videoblogerka Barusminky,
Autor: Neovize Group, s.r.o.).

Pacientům, kteří nezvolí NeoSMILE 3D, nabízí oční klinika DuoVize v Praze laserový zákrok NeoLASIK HD. Na oba tyto zákroky platí doživotní záruka, takže pokud se dioptrie později znovu objeví, případná dokorekce je už zdarma.

Laserové operace se v DuoVizi i NeoVizi provádějí ambulantně. Na operačním sále stráví pacient přibližně 20 minut a již druhý den může bez problému pracovat na počítači nebo sledovat televizi. O tom, že je život bez brýlí a kontaktních čoček pohodlnější, se každoročně přesvědčí tisíce lidí, kteří laserový zákrok podstoupili.

„Pacientům s hodně vysokými dioptrickými vadami, pro které není laser vhodný, doporučujeme implantaci nitrooční kontaktní čočky ICL. Jedná se o vložení umělé čočky před přirozenou čočku pacienta. Tímto zákrokem lze řešit vysokou krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus,“ vyjmenovává primářka oční kliniky NeoVize Šárka Skorkovská: „Rozhodující při volbě metody je podrobné předoperační vyšetření očí včetně rozkapání a také pacientův životní styl. Ke každému přistupujeme individuálně a snažíme se pro něj najít to nejlepší řešení. Široká paleta operačních metod nám v DuoVizi umožňuje vybrat pacientovi zákrok přímo na míru.“

Více informací na www.duovize.cz a www.neovize.cz

 Šetrná metoda NeoSMILE 3D: chirurg odstraní separovanou tkáň speciální pinzetou. Stačí jen 3mm řez.

Šetrná metoda NeoSMILE 3D: chirurg odstraní separovanou tkáň speciální pinzetou. Stačí jen 3mm řez.
Autor: Neovize Group s.r.o.