Obyvatelé města Brna ví, jak zlepšit své okolí. V minulých ročnících Dáme na vás podali spoustu nápadů, jak oživit své město. Mezi vítěznými projekty, které chystáme k realizaci jsou např. Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu, úprava prostoru Sadová v Králově Poli, výsadba stromů, program pro onkologicky léčené děti nebo vybudování sportovišť v různých částech Brna. Máte také nápad na úpravu svého okolí nebo na aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů či by pomohla jiným lidem? Od 15. února můžete podávat své nápady pomocí jednoduchého online formuláře na www.damenavas.brno.cz. Projekty můžete zaměřit na pořízení hmotného i nehmotného majetku – hřiště, stromy, softwary, aplikace apod. nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod.

Dáme na vás v roce 2020

- celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
- maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč, cenu zkuste zjistit například na internetu nebo požádejte o pomoc koordinátorku, která vám velmi ráda poradí, email: damenavas@brno.cz,
- projekt musí být realizován na majetku města Brna,
- termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
- projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách projektu,
- finálové hlasování proběhne od 1. do 30. 11. 2020.

Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace. Vše také najdete na webových stránkách www.damenavas.brno.cz.

Přijďte tvořit projekty společně!

V úterý 31. března od 17:00 hodin proběhne veřejné setkání (workshop) v Urban centru na Mečové 5. Zde budete moci společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro vaše okolí, tvořit projekty společně nebo se zeptat na cokoliv, co vás zajímá.

Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!

Tým Dáme na vás