Na co jste ze své práce v Senátu během volebního období nejvíce hrdá?

Za uplynulých šest let v Senátu se mi podařilo dokončit řadu úkolů a splnit některé ze slibů, které jsem ve volební kampani svým voličům já, i strana, za kterou kandiduji, dala. Jedná se zejména o některé změny, kterých se podařilo dosáhnout v sociálních zákonech. Konkrétně v legislativních procesech, které vedly ke zvýšení důchodů, dále k převodu financování sociálních služeb na kraje, ke zlepšení finančních i legislativních podmínek pro zdravotně postižené, navýšení platů zdravotnických pracovníků. Věnovala jsem se intenzivně i otázkám, které se úzce dotýkají mého volebního obvodu. Jde např. o moji podporu starostům a obyvatelům na Horažďovicku, kteří dlouhá léta bojují proti realizaci hlubinného úložiště jaderného odpadu na katastru jejich obcí.

Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

I nadále se budu věnovat zejména otázkám z oblasti zdravotnictví a sociální sféry. Konkrétně jde např. o zlepšení financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i ostatních neziskových organizací pečujících o opuštěné a ohrožené děti, či o větší propagaci dlouhodobé pěstounské péče. V oblasti péče o seniory se budu i nadále angažovat v zavedení stálého a plynulého navyšování důchodů, bez nutnosti každoročního schvalování Parlamentem ČR. Dalšími tématy, kterými se chci zabývat, je podpora vzniku dotačních titulů, ze kterých bude možné financovat výstavbu nájemních bytů pro osoby v těžké životní situaci, dále podpora programů na financování vzniku sportovišť a volnočasových zón v menších obcích, či podpora výstavby nájemních bytů s možností poskytování pečovatelské služby.

Jste zastánkyní názoru, že by zaměstnanci měla být placena nemocenská i za první tři dny nemoci. Proč?

Protože je pacient nejvíce nakažlivý právě během prvních dnů nemoci, většina lidí nemoc přechází a přispívá tak k šíření chorob, v horším případě i k vzniku epidemií. V důsledku nezaléčení banální choroby se mohou nemoci dostat až do chronického stádia nebo vznikají jiné návazné zdravotní komplikace, které pak mohou skončit i hospitalizací, či potřebou dlouhodobé léčby.

Jak nejraději relaxujete po své práci?

Jsem velkou milovnicí houbaření, ráda trávím čas v lese. Baví mě vařit a s tím souvisí i moje záliba v dobrém a kvalitním jídle. Ráda čtu historickou četbu nebo vyrážím s manželem, či přáteli na výlety po Čechách, někdy na motorce, někdy jen tak na procházku se psem po okolí svého rodného města.