Společné úsilí bylo v letošním červnu korunováno úspěchem, když Národní akreditační úřad udělil novému studijnímu programu s názvem Stavební inženýrství – Moderní budovy akreditaci na maximální možnou dobu 10 let.  Nový studijní program bude mít dvě specializace – první, s názvem Navrhování a provádění budov, je více stavebně-technicky zaměřená, druhá, nazvaná Správa a řízení provozu budov, je multioborová a zahrnuje výuku technických, ekonomických a manažerských disciplín. Absolventi této druhé specializace najdou uplatnění v realitních a developerských firmách, ve finančních ústavech v oblasti úvěrování nemovitostí, ale i ve společnostech a organizacích, které samy vlastní a spravují větší množství nemovitostí. Tento nový a unikátní studijní program by měl uspokojit stoupající poptávku pracovního trhu po vzdělaných specialistech v oboru správy nemovitostí.

Nadace InterCora společně se Západočeskou univerzitou podepsaly ve středu 29. 7. 2020 dlouhodobou smlouvu o partnerství a spolupráci. Majitelé společnosti InterCora Dr. Günther Zembsch a Ing. Ivan Hlaváček se rozhodli předat své zkušenosti v oblasti výstavby a správy nemovitostí nové generaci studentů. Takto oba pánové hodnotí založení nového studijního oboru: „Příprava tohoto projektu stála mnoho úsilí i času všech partnerů. Rádi bychom zmínili také odbornou pomoc Institutu správy nemovitostí Univerzity Lipsko. Jsme hrdí na to, že jsme toto společné dílo dovedli k úspěšné akreditaci, která znamená současně začátek další etapy spolupráce. Nadace InterCora hodlá jednak významně finančně podporovat nově založený studijní obor a dále chystá stipendijní fond pro budoucí studenty správy nemovitostí. Společnost InterCora je rovněž připravena umožňovat studentům praktické stáže v průběhu studia.“

Přijímací řízení na uvedený studijní program již probíhá, přičemž přihlášky ke studiu je možné podat do 24. srpna 2020. Specializace Správa a řízení provozu budov je určena zejména pro studenty s ukončeným bakalářským vzděláním v některém z programů technických, ekonomických či právních. V průběhu prvního roku magisterského studia si studenti doplní znalosti z ostatních oborů a druhý rok bude již zaměřen výhradně na odbornou problematiku řízení a správy moderních budov.

Představitelé Západočeské univerzity i Nadace InterCora se inspirovali zejména v Německu, kde je podobná spolupráce soukromých společností s univerzitami běžná a vítaná. Jsou přesvědčeni, že tento společný pilotní projekt může být vzorem pro další formy výhodné spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.