Díky tomuto programu mohou začínající podnikatelé nastartovat svůj byznys, a naopak zavedení podnikatelé mohou vyřešit dílčí problémy ve svém podnikání. Program je určen pro každého podnikatele z Pardubického kraje a od jeho spuštění využilo možnosti tohoto programu dvě desítky podnikatelů.Souběžně se spuštěním programu odPINKni se došlo na počátku letošního roku ke zahájení nového přednáškového cyklu Akademie začínajícího podnikání, který nabídl každý měsíc speciální podnikatelské téma od firemní vize po možnosti vedení vlastních zaměstnanců. Za celý rok 2019 navštívilo přednášky v rámci Akademie začínajícího podnikání téměř dvě stě účastníků.

P-PINK se ve spolupráci s organizací Power HUB zapojil v rámci projektu Danube Energy + do tzv. Power Alliance Pardubice, platformy, která vyvíjí systematické osvětové aktivity za účelem hledání talentovaných inovátorů v Pardubickém kraji. V březnu proběhlo v prostorách P-PINK představení zajímavých inovačních projektů z oblasti informatiky, elektromobility a bezpečnosti.

V rámci zapojení do mezinárodního projektu TechRevolution, jehož cílem je přenos dobré praxe mezi podnikatelskými inkubátory napříč celou Evropou se vydali zástupci P-PINK do inovačního centra DMC v britském Barnsley. Zde pardubická delegace během intenzivních dvou dnů stínovala pracovníky tamního podnikatelského inkubátoru a sledovala jakým způsobem se v Anglii pracuje se začínajícími podnikateli.

Od začátku zimního semestru akademického roku 2019/2020 si mohli studenti na Univerzitě Pardubice zapsat předmět Základy podnikání. Jednalo se o předmět, který organizoval přímo P-PINK ve spolupráci s organizací Podnikni To! která se snaží rozvíjet podnikavost mezi studenty vysokých škol.

Na podzim uspořádal P-PINK ve spolupráci se svými partnery veletrh Jak financovat podnikání. Akce se zúčastnilo několik desítek podnikatelů hledajících relevantní informace k financování vlastního podnikání.

Napříč celým Pardubickým krajem organizuje P-PINK na středních školách studenty oblíbený workshop Objev v sobě podnikatele. Cílem tohoto workshopu je aktivizovat mezi studenty podnikatelské myšlení a celkově popularizovat samotné podnikání. Workshopem za celý rok prošlo několik stovek studentů a realizoval se na dvou desítkách středních škol z celého Pardubického regionu.

Kontakt:

Robin Langer (manažer inkubace P-PINK), Email: robin.langer@p-pink.cz, Tel: + 420 773 072 728

www.p-pink.cz