Dvacet let svého působení na trhu IT technologií si v „osmičkovém roce“ připomíná společnost dataPartner, tradiční český vystavovatel na strojírenském veletrhu. Od 1.-5.října 2018 se návštěvníkům představí ve zcela nové výstavní expozici s technologicky atraktivními prvky, umístěné v Pavilonu C, stánek č. 16. Zástupci společnosti na letošní ročník přicházejí se dvěma produktovými novinkami z oblasti MES systémů na podporu výroby. Blíže se s nimi návštěvníci budou moci seznámit na odborných seminářích společnosti ve dnech 2. a 3. října v sále D Kongresového centra.

Jaké produktové novinky na podporu výroby chcete letos návštěvníkům veletrhu představit?

Informační systém Patriot rozšiřujeme o nový modul, „Aplikaci pro analýzu a optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby.“ Ta představuje unikátní řešení na pomoc plánovačům ve výrobě, při hledání cest k nápravě nepříznivého stavu. Nová aplikace dokáže ovlivnit výrobní cíle – termíny splnění zakázek, objem, kvalitu a efektivitu výroby a další parametry zakázky. Řešení nejde cestou simulace následného stavu po úpravě procesu, ale přímo vypočítává hodnotový tok a další parametry procesu po zásahu. Plánovači se tak nabízí bezkonkurenční rychlost odezvy, uživatel vidí okamžitý efekt svého zásahu do výrobního procesu a rychlým porovnáním variant „co kdyby“ dokáže velmi rychle rozhodnout o nápravném postupu.  Řešení je navržené jako interaktivní klientská aplikace, která spolupracuje s výrobním systémem podniku. Společnost dataPartner aplikaci vyvinula ve spolupráci s ostravským DTO CZ, s.r.o. a s Ústavem matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v projektu „Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby“.

K jaké oblasti řízení výroby se vztahuje vaše další produktová novinka?

Na trh přicházíme s účinným a efektivním nástrojem pro zlepšování managementu údržby s využitím principů benchmarkingu. Tato nadstavba informačního systému pro řízení údržby dokáže řešit problematická a slabá místa v řízení údržby majetku a zařízení. Z pohledu benchmarkingu se stanoví hlavní indikátory (ukazatele), které jsou pak porovnávány se stanovenými doporučenými hodnotami a výroba získá přehled o stavu výkonnosti své údržby. Indikátory jsou poskytovány respondenty ze společností z vnějška a jedná se o klíčové znaky procesů, jejichž výstupy souvisejí s potřebami zákazníka. Systém dokáže zpětně nabídnout rychlé výsledky měření výkonnosti údržby ve srovnání s jinými organizacemi a díky tomu mohou uživatelé odhalit slabé a silné stránky managementu své údržby. V projektu garantujeme bezpečnou ochranu dat, především dat organizací respondentů, neboť výsledky jsou presentovány anonymně. Vstupní investice do projektu je pro respondenty v tuto chvíli nulová, proto velmi rádi uvítáme zájem managerů údržby z výrobních společností zapojit se do projektu. Na aplikaci se dataPartner podílí s předními odborníky z České zemědělské univerzity v Praze, Technické fakulty společně s dceřinou společností NUMERICA s.r.o. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.benchmarkingudrzby.cz

Jaké jsou další nosné produkty vaší společnosti?

Stěžejním obchodním produktem, se kterým obchodujeme nejdéle, je produkt RTX (Real Time eXtension), navazující na původně distribuovaný operační systém reálného času pro zabudované aplikace od Phar Lap Incorporation. RTX je nástrojem pro běh aplikací pod Windows v reálném čase od americké společnosti Intervalzero a používáme jej také pro vývoj časově kritických aplikací. Díky němu lze provést transformaci MS Windows na operační systém reálného času, pro časově přesné řízení strojů a procesů, s přesností v jednotkách mikrosekund. Zájem o něj vychází u nás především od zákazníků z oboru přesného strojírenství, testování a simulací.

Dále pro průmyslový segment realizujeme implementace softwarové platformy Patriot, v kategoriích MES. Sázíme na aspekt modularity a komplexnosti systému, abychom pokryli široké spektrum zákaznických požadavků – od sběru dat, operativního řízení, sledování procesních parametrů a vizualizace dat, řízení svařovacích procesů - vice info na www.weldingprocess.cz, nejvíce poptávaného plánování výroby včetně dodání on-line reportů a vyhodnocení. Naše realizace preferují oblasti automotiv průmyslu a slévárenství, ale nevyhýbají se ani jiným průmyslovým odvětvím.

Je vaším odběratelem pouze průmysl?

Nikoliv, máme také dlouholeté zkušenosti s dodávkou softwarových aplikací pro státní správu. Jedná se zejména o administrační systémy na podávání a hodnocení přihlášek do soutěže o podporu výzkumu a vývoje a řízení realizace dotačních projektů, v rámci různých poskytovatelů dotací. Zdokonalujeme také platformu bioWES, která je zaměřena na výzkumná pracoviště a laboratoře pro řízení experimentální práce, evidenci a sdílení laboratorních dat a metadat. Mimo to pracuje naše specializovaná divize I&C na vývoji řídicích a ochranných systémů pro jaderné elektrárny. V současné době se podílíme na dokončování projektu řízení vyvážecího stroje vyhořelého paliva ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville III.

V čem se odlišujete od konkurence, která je v oboru dodávek průmyslového SW poměrně velká?

Jsme ryze česká společnost, která staví na tradici a zkušenostech 20-ti let svého působení v oboru IT technologií a dnes se může zpětně ohlédnout za mnoha zdařilými realizacemi. Naší snahou je, aby produkty měly velkou námi přidanou hodnotu a vysokou uživatelskou hodnotu. Na trhu je například celá řada aplikací pro plánovače. My chceme zákazníkům nabídnout něco navíc, a proto přicházíme s ojedinělou nadstavbou systému pro plánování výroby, s modulem na optimalizaci hodnotového toku. Věříme, že se s novou aplikací u průmyslových podniků prosadíme. V neposlední řadě nezapomínáme na poskytování kvalitních servisních služeb, konzultací a včasných zásahů v případě výpadků systému.

Srdečně zveme návštěvníky MSV Brno na odborné semináře, které pořádáme v sále D Kongresového centra v těchto termínech:

  • 2.10.2018 od 10.00 - 12.00 hod., téma: BENCHMARKING jako unikátní doplněk řízení údržby
  • 3.10.2018 od 10.00 - 12.00 hod., téma: Informační systém pro OPTIMALIZACI hodnotových toků a PLÁNOVÁNÍ výroby
  • 3.10.2018 od 13.00 – 15.00 hod., téma: RTX64 + Windows pro běh aplikací v REÁLNÉM ČASE, Svět simulátorů letadel a vrtulníků z blízka

dataPartner s.r.o.
ústředna: +420 380 420 111
GSM brána: +420 724 257 799
e-mail:  kontakt@datapartner.cz, obchod@datapartner.cz
web: www.datapartner.cz
Adresa: Senovážné náměstí 241/15, 370 01 České Budějovice