Mezi již tradiční české vystavovatele na strojírenském veletrhu patří společnost dataPartner, kterou budou moci návštěvníci letošního ročníku navštívit v její výstavní expozici č. 11 v prostorách Pavilonu C

Společnost dataPartner patří mezi stabilní dodavatele informačních a řídicích systémů pro průmyslové prostředí už téměř dvacet let. Za dobu svého působení na trhu informačních technologií má za sebou celou řadu významných realizací a projektů v segmentu strojírenské výroby,  automotiv, slévárenství, energetiky a státní správy.  Vysokou odbornost prokazuje inženýrský tým také při vývoji a implementaci systémů pro kritické aplikace, zejména ochranných a řídicích systémů pro jaderná zařízení.

Co považujete za hlavní a nosný produkt vaší společnosti?

V době vzniku společnosti  dataPartner bylo naše produktové zaměření cíleno především na distribuci operačního systému reálného času pro zabudované aplikace od Phar Lap Incorporation. To jsme v průběhu dalších let rozšířili o produkt RTX (Real Time eXtension), nástroj pro běh aplikací pod Windows v reálném čase od americké společnosti IntervalZero, se kterým do současnosti nejen obchodujeme, ale používáme jej také pro vývoj časově kritických aplikací.  RTX je velmi vhodným doplňkem pro transformaci MS Windows na operační systém reálného času, pro časově přesné řízení strojů a procesů, s přesností v jednotkách mikrosekund. Úspěšně se nám daří tento produkt nasazovat v průmyslové praxi, především u zákazníků z oboru přesného strojírenství.  V minulém roce jsme představili na veletrhu praktickou ukázku transformace Windows na operační systém reálného času v podobě modelu rulety, kdy kulička rulety padne vždy na předem zvolené číslo. Tento model bude i letos součástí expozice.  Škála současných produktů je mnohem širší, s důrazem na naši vlajkovou loď – softwarovou platformu Patriot®.

Zdroj: Asset Media 

S aplikací Patriot®  se v posledních letech profilujete jako dodavatelé informačních systémů v kategorii MES…

Ano, reagujeme tak na nové potřeby zákazníků, kteří chtějí operativně řídit výrobu a proto poskytujeme managementu výrobních firem pokud možno co nejpřesnější, reálná a včasná data on-line. Z tohoto důvodu jsme vsadili na aspekt modularity systému, jehož funkcionality by pokryly co nejširší spektrum požadavků z výroby – od sběru dat, přes operativní řízení, sledování procesních parametrů a vytíženosti strojů OEE, plánování, traceabilitu výroby, vizualizaci dat a v konečné fázi velmi žádané analýzy, reporty a vyhodnocení.

 Zdroj: Asset Media               

Zmínili jsme modularitu informačního systému, o jaký modul je v současnosti největší zájem?

Z poznatků z praxe i podle reakcí návštěvníků strojírenského veletrhu z řad výrobních podniků víme, že největší zájem je v poslední době o modul plánování. Výrobní manažeři si uvědomují, že bez kvalitního plánování výroby a zakázek nemohou efektivně vyrábět, a to s minimem časových, materiálových a finančních ztrát. Optimalizace výrobního plánu je v současnosti stěžejním tématem mnoha výrobních firem.

Je průmysl jediným odběratelem vašich služeb?

Zákazníci z průmyslové sféry jsou dlouhodobě největším odběratelem našich aplikací a služeb. Mimo tento segment poskytujeme platformu Patriot® také státní správě. Jedná se o administrační systémy na podávání a hodnocení přihlášek do soutěže o podporu výzkumu a vývoje pro ministerstva, konkrétně pro Mze ČR nebo MV ČR.

V poslední době jsme zintenzivnili vzájemnou spolupráci s akademickými subjekty. Ve spolupráci s ČZU v Praze probíhá vývoj a inovace informačního systému na řízení údržby v rámci projektu „Benchmarking údržby“. Současně řešíme projekty v rámci dotačních programů OP PIK a ve spolupráci s odborníky z ČVUT, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze, jehož cílem je vyvinout, vyrobit a kvalifikovat elektronické přístroje pro vysoce přesné a rychlé měření hustoty neutronového toku v jaderných reaktorech. Náš vývoj řídicích a ochranných systémů pro oblast jaderné energetiky je paralelním stěžejním programem. Také pokračujeme v dokončování projektu řízení vyvážecího stroje vyhořelého paliva ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville III., kde momentálně působí naši specialisté.

Za zmínku stojí nejmladší produkt – platforma bioWES, která je určena pro výzkumná pracoviště a laboratoře pro řízení experimentální práce a evidenci, reprodukovatelnost a sdílení laboratorních dat a metadat. Systém již využívají výzkumní pracovníci Biologického centra – Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity nebo také pracovníci BIOCEV, Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci.

V čem shledáváte přidanou hodnotu vašich dodávek a projektů?

Cílem společnosti dataPartner není pouze vývoj a implementace modulárního informačního systému. Naší snahou je být klientům nablízku i poté, kdy je systém nasazený do reálného provozu, otestovaný a splňuje počáteční požadavky a očekávání zákazníka.  Přidanou hodnotu spatřujeme také v poskytování kvalitních servisních služeb, systému odborných konzultací a včasných zásahů v případě výpadků systému.

Atributy, na kterých stavíme,  jsou -  tradice, stabilita, komplexnost systému, služeb a kvalita produktu.

Srdečně zveme návštěvníky MSV Brno na odborné semináře, které pořádáme v sále D Kongresového centra, ve středu  11. října v časech:

od 10.00 - 12.00 hod., téma: MES – MODERNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ VÝROBY

od 13.00 - 15.00 hod., téma: PLATFORMA RTX RTOS – VÝVOJ VYSOCE VÝKONNÝCH, SPOLEHLIVÝCH A PŘESNÝCH REAL-TIME APLIKACÍ S WINDOWS A POUŽITÍ HW MODULU PRO RTX RTOS

dataPartner s.r.o.
ústředna: +420 380 420 111
GSM brána: +420 724 257 799
e-mail:  kontakt@datapartner.cz, obchod@datapartner.cz
web: www.datapartner.cz
Adresa: Senovážné náměstí 241/15, 370 01 České Budějovice