K hudebním festivalům patří nejen spousta hudby a letní zábavy, ale také rychlé občerstvení. Přestože se provozovatelé hodně snaží množství odpadů snižovat, je ho stále hodně – počínaje plastovými tácky, příbory a nápojovými plechovkami nebo letáčky konče. To vše ale mohou návštěvníci Čistých festivalů vytřídit do speciálně upravených třídících hnízd. A šlo jim to skvěle! 21 976 kilogramů plastů, 13 138 kilogramů papíru, 12 089 kilogramů skla a 8 702 kilogramů kovů – tolik odpadů vytřídili návštěvníci 12. ročníku Čistých festivalů. Ten letos odstartoval 31. května v Praze festivalem United Islands a skončil 7. září - již tradičně Dočesnou v Žatci.

A do designových sběrných nádob vytřídili bezmála 56 000 kilogramů plastů, papíru, skla a kovů.
A do designových sběrných nádob vytřídili bezmála 56 000 kilogramů plastů, papíru, skla a kovů.

Letos se Čistý festival odehrál celkem na 20 hudebních akcích. To znamená 20 různých míst ČR a 43 festivalových dní, kde mohli lidé využít unikátní systém třídění odpadů. Letos na Čisté festivaly dorazil rekordních počet návštěvníků 386 000! Nejen pro ně, ale i pro stovky stánkařů bylo na těchto festivalech k dispozici celkem 233 sběrných míst. Na 4 festivalech byly kromě unikátních sběrných míst použity i klasické žluté a zelené kontejnery na třídění plastů a skla, což se pozitivně promítlo do celkové výtěžnosti těchto dvou tříděných komodit.   Díky tomu bylo v rámci 12. ročníku projektu Čistý festival předáno k dalšímu dotřídění 55 905 kilogramů tříděného odpadu. O 3 587 více než loni a byl překonán rekord z roku 2011 – o 705 kg!

Na stánku plném informací o třídění odpadů mohl každý připsat i svůj důvod k třídění odpadů.
Na stánku plném informací o třídění odpadů mohl každý připsat i svůj důvod k třídění odpadů.

Čisté festivaly nejsou ale samozřejmě jen o třídění. Samozřejmě nesmí chybět pořádná dávka zábavy, o kterou se i letos kromě hlavního programu postarala oblíbená REC.stage – unikátní buskingová scéna s hudebním profi vybavením a zvukařem, která je inspirovaná newyorskou ulicí. V kreativní zóně REC.workshop si pak mohli návštěvníci vyrobit recyklovanou věc nebo si mohli odpočinout v tzv. chillout zóně. A na stánku plném informací o třídění odpadů se každý mohl stát spoluautorem „333 důvodů k třídění odpadů“. 

Zajištění Čistých festivalů 2019 v číslech:
233 designových sběrných míst
21 928 pytlů o objemu 120 litrů na třídění
4 490 transparentních pytlů do košů
55 905 kg vytříděných odpadů předaných k dotřídění