Společnost dataPartner působí v oboru inženýrských služeb a dodávek vysoce kvalitního softwaru a průmyslového hardwaru téměř dvacet let. To ji řadí mezi spolehlivé a osvědčené partnery průmyslových podniků se zaměřením na automotive výrobu, slévárenství a strojírenství i na ostatní výrobní podniky. Hlavním produktovým pilířem je modulární softwarový systém v kategorii MES (manufacturing execution system), který je vyvíjen na vlastní platformě informačního systému Patriot. Do výrobního segmentu je firma schopna dodat nejen průmyslové informační systémy, ale také zajistit projektovou přípravu a realizaci zakázek na automatizaci strojů a výrobních linek. Významnou součástí produktového portfolia je distribuce software RTX (Real Time eXtension) americké společnosti IntervalZero – doplňku pro transformaci MS Windows na systém reálného času pro časově přesné řízení strojů a procesů.

Jaká řešení v souvislosti s koncepcí Průmysl 4.0 výrobním podnikům nabízite?

Koncepce Průmysl 4.0 neboli 4. průmyslová revoluce se ve výrobním prostředí skloňuje ve všech pádech a stává se doslova fenoménem, o kterém se hovoří na odborných seminářích, workshopech, veletrzích a také ve výrobních provozech. V duchu této vize nabízíme do výroby již zmíněný informační systém MES Patriot®. Zajistíme kontinuální sběr technologických dat v reálném čase, jejich archivaci a následné zpracování a vyhodnocení. To, na co klade v současnosti výroba opravdu velký důraz, jsou správné on-line informace ve správný čas. Tomu samozřejmě napomáhají jednotlivé funkcionality systému MES Patriot® – od sběru výrobních dat, jejich analýzu a historizaci, sledování a řízení výroby, operativní plánování včetně řízení zdrojů a kapacit, traceabilitu výroby až po související modul řízení údržby. Typickým prvkem koncepce Průmyslu 4.0 je snaha o plnou automatizaci výroby. I v této oblasti realizujeme kompletní automatizované systémy řízení včetně dodávek hardwarových prostředků automatizace, a to jak pro výrobní podniky, tak například i pro energetiku nebo speciální experimentální a vývojová pracoviště.

Zdroj: Asset Media

Co by si letos mohli návštěvníci ve vaší expozici prohlédnout?

Už implementace rysů výzvy Průmysl 4.0 do prostředí MES Patriot® je v kontextu předchozích výstav unikátní. Ale naprostou novinkou v našem stánku bude funkční model úlohy řízení procesu v reálném čase, pomocí programu napsaném v MS Windows. Jedná se o praktickou ukázku transformace Windows na operační systém reálného času. Je tak lehce možné, že v jednom počítači s obyčejným HW běží například vedle spuštěného programu Explorer řídicí úloha, která umí hodit kuličku rulety tak, že padne na rotujícím kole vždy do předem určeného čísla:

Zdroj: Asset Media

Jsou vaše systémy určeny pouze pro průmyslovou výrobu?

Naše systémová řešení nabízíme převážně do průmyslového prostředí. Vedle MES systému Patriot® bychom mohli ještě zmínit zajímavý produkt Patriot® Welding Process, který je určený pro svářečské společnosti a je vhodným nástrojem pro řízení a vedení svařovacího procesu v intencích aktuálně platných evropských norem.

Dlouhodobě také spolupracujeme s akademickými subjekty. V rámci spolupráce s Jihočeskou univerzitou jsme vytvořili informační systém bioWES (Wisdom Experience System). Ten slouží pro řízení experimentální práce a umožňuje automatizovat ukládání dat vzniklých při experimentech, včetně úplného popisu informací o experimentu. Tato data zachycují všechny informace, za kterých vznikla experimentální data, tedy informace nezbytné k reprodukovatelnosti experimentu.

V oblasti jaderné energetiky se podílíme na implementaci řídících a ochranných systémů pro jaderná zařízení, včetně prostředků pro měření neutronového toku. V současné době pracujeme na projektu řízení vyvážecího stroje vyhořelého paliva ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville III.

Platforma Patriot® byla posledních 5 let používána agenturou TA ČR pro podávání a hodnocení přihlášek do soutěže o podporu výzkumu a vývoje, včetně monitoringu vybraných projektů, dále je používána k obdobnému účelu v programu TRIO ministerstva průmyslu a obchodu, či v programech na podporu výzkumu a vývoje MV ČR nebo MZe ČR.

Existuje firemní motto, které by charakterizovalo vaše systémy co možná nejvýstižněji?

Naší snahou je etablovat se na trhu IT jako dodavatelé „spolehlivých a odolných systémů pro nepřetržitý běh aplikací" s přihlédnutím ke koncepci Průmysl 4.0. To, co je pro nás klíčové je dodávat vysoce kvalitní software včetně odolných hardwarových komponentů. Často nás od konkurence odlišuje komplexnost řešení od návrhu přes projektové přípravy až po realizaci projektů, či dodávka systémů zákazníkovi tzv. na klíč, dle jeho požadavků. Opíráme se o nejnovější poznatky z oboru informačních systémů a kvalitní teoretické zázemí. O této skutečnosti svědčí získané certifikáty a výsledky zákaznických auditů, pravidelných auditů a kontrol. Tradice, stabilita, komplexnost a kvalita – to jsou atributy, na kterých si zakládáme, a jež jsou podle nás cestou ke spokojenosti našich zákazníků.

dataPartner s.r.o.
ústředna: +420 380 420 111
GSM brána: +420 724 257 799
e-mail: kontakt@datapartner.cz, obchod@datapartner.cz
www.datapartner.cz
Adresa: Senovážné náměstí 241/15, 370 01 České Budějovice