Tématem setkání ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem a primátorem statutárního města Ostrava Tomášem Macurou bylo dokončení sanace lagun Ostramo, příprava strategické průmyslové zóny Nad Barborou a nových rozvojových ploch v regionu.
Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice se dostala do patové situace. Rozhodující instituce se dosud neshodly na navržených řešeních sanace kontaminovaných zemin, která bude následovat po odtěžení kalů. Ministerstvo financí stále odkládá rozhodnutí o optimální variantě a jejím financování a tím blokuje další postup sanačních prací. Ministr Jiří Havlíček proto navrhl vedení Moravskoslezského kraje a města Ostravy, že Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří variantu, která bude odpovídat představám a potřebám regionu. „Dospěl jsem k názoru, že by Ostrava neměla trpět za to, že se příslušné instituce nedokázaly shodnout na postupu sanace kontaminovaných zemin a že Ministerstvo financí otálí s rozhodnutím o financování. Nemůžeme stále jen přešlapovat na místě. Příprava odtěžení zbylých kalů běží podle plánu a je nejvyšší čas začít připravovat sanaci zemin, která bude navazovat," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Uvedl také, že ministerstvo je připraveno podpořit požadavky města a regionu a pomůže prosadit variantu, která je pro Ostravu nejvýhodnější. Podle slov Tomáše Rychtaříka, ředitele státního podniku DIAMO, který má areál lagun ve své správě, je prvořadým cílem, aby se Ostrava konečně zbavila této ekologické zátěže. Je však nutné najít shodu všech dotčených orgánů na řešení, protože se jedná o velký finančně i technicky náročný projekt.
„Jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu projevilo zájem také o spolupráci při budování průmyslové zóny Nad Barborou. Dobrou zprávou je, že zónu bude možné financovat z dotace ministerstva i v případě, že k jejímu kompletnímu dokončení dojde až po roce 2020. Ministerstvo totiž připravuje navazující dotační program, ze kterého bude možné hradit přípravu průmyslových zón krajů a měst. Věřím, že se nám podaří přivést firmy s vysokou přidanou hodnotou," sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.