V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v pořadí již šestou výzvu programu podpory Technologie. Určena je výhradně pro začínající malé podnikatele, kterým pořízení moderních strojů a vybavení umožní úspěšný rozvoj podnikání. Do aktuální výzvy je možné se přihlásit do 12. února 2018. Na žádost o finanční podporu pro rozjezd vašeho podnikání je tedy nejvyšší čas.

Žádosti a projekty administruje Agentura pro podnikání a inovace. Její pracovníci zároveň ochotně poskytnou konzultace podnikatelských záměrů.

Podpora je určena výhradně začínajícím podnikatelům, jak fyzickým, tak právnickým osobám. Podmínkou je, aby žadatel měl maximálně tříletou podnikatelskou historii. Nejčastějšími žadateli jsou společnosti s ručením omezeným a podnikající fyzické osoby (OSVČ). Typický projekt programu Technologie pro začínající podnikatele je zaměřen na pořízení moderních strojů a zařízení, dlouhodobého a drobného hmotného i nehmotného majetku. Pořídit lze například CNC stroje, nářadí, servery, softwarové systémy jako CAD, či ERP, ale také patenty a licence nezbytné pro podnikání žadatele.

Zdroj: Asset Media

Naši úspěšní žadatelé podnikají v široké škále oborů zpracovatelského průmyslu od strojírenství přes zpracování dřeva a výrobu nábytku, opravárenství, potravinářství, ale i v IT, velkoobchodě a maloobchodě, až po aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Podporované ekonomické činnosti vymezené kategoriemi CZ-NACE naleznete v příslušném dokumentu.

Povinností žadatele je pořídit určitý počet technologií, který si předem stanovil v podnikatelském záměru. Další povinností příjemce je pak díky dotaci a pořízeným technologiím dosáhnout nárůstu tržeb do tří let od ukončení projektu (v součtu za tři roky musí být nárůst tržeb minimálně ve výši trojnásobku poskytnuté dotace).

Dotace na projekt je poskytována ve výši od 100 tisíc do 225 tisíc korun. Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 tisíc korun. Míra podpory tak představuje 45 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Na jedno IČ je možné podat jednu Žádost o podporu.

Všemi náležitostmi výzvy, projektu a Žádosti o podporu vás přehledně provede příručka pro žadatele.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Jsme tu pro vás na bezplatném čísle 800 800 777 každý všední den od 9 do 13 hodin a v každém krajském městě na naší regionální kanceláři vám rádi poskytneme osobní konzultaci.

Investovat do rozvoje podnikání s námi se vyplatí.

Zdroj: Asset Media