Nelze si nevšimnout, že se v loňském roce v Miloticích poměrně dost budovalo. Kde na tak nákladné investice vzala obec finance?

Loňský rok byl pro naši obec mimořádně úspěšný, pokud jde  o dotace. Souhrnem šlo o částku převyšující 16 milionů korun. Většinu z těchto dotací jsme použili a stavby již realizovali.

Konkrétně šlo o chodník na ulici Dubňanská, na který z dotací putovalo téměř pět milionů korun.  Stoprocentní dotace pokryla realizaci biokoridoru – asi kilometrového travnatého pásu, jenž bude schopen zadržovat vodu z kopců v případě povodně. Kromě užitečné funkce přispěl i ke zkrášlení dříve nepříliš vhodně zrekultivovaného prostoru.

Nový chodník na ulici DubňanskáNový chodník na ulici Dubňanská                    Autor: Obec Milotice

 

Díky dotaci ve výši 1,6 milionu korun prošla loni velkou proměnou místní hasičská zbrojnice. Probíhala tam například výměna veškeré elektroinstalace, obkladů a dlažby. Samotná budova pak byla zateplena a prostor garáže přistavěním zvětšen.

Opravená budova hasičské zbrojniceOpravená budova hasičské zbrojnice        Autor: Obec Milotice

 

V současné době ještě probíhá dostavba pěti sociálních bytů, dokončujeme úpravy zeleně v obci a rekonstrukci chodníku na hřbitově, kterou vysoutěžila místní firma.

Přestavba bývalé školky v Miloticích na sociální bytyPřestavba bývalé školky v Miloticích na sociální byty  Autor: Obec Milotice

 

O kterou z výše zmíněných dotací jste usilovali nejdéle?

Určitě to byla dotace na chodník v ulici Dubňanská. Tam jsme podávali už někdy v červenci v roce 2011 žádost na kraj o převedení části pozemků na obec. Následně jsme pak dali žádost na Státní fond dopravní infrastruktury, kde se nám podařilo s žádostí uspět až napodruhé.

Mám z této dotace asi největší radost, už proto, že provoz na Dubňanské ulici bývá velký a nastávaly tam i nebezpečné situace kvůli chybějícímu chodníku. Díky dotaci jsme mohli polovinu chodníku opravit a polovinu nově vystavět.

Jaké investiční akce realizuje obec z vlastních peněz bez dotační podpory?

Z peněz obce upravujeme parter před obecním úřadem včetně parkovacích míst, v tomto týdnu by měly práce skončit. Tady jsme sice také získali dotaci, ale pouze na výsadbu zeleně a pořízení laviček.

Budujeme chodník na ulici Závistě a upravujeme místní komunikaci na Rafandě, kde postupně probíhalo odstranění panelů. Vznikne tam navíc 21 nových parkovacích míst.

O jaké další dotace Milotice usilují?

Opakovaně žádáme o dotaci na půdní vestavbu školy. Loni se nám nepodařilo tuto dotaci  ve výši zhruba 15 milionů korun získat, protože tam byla malá alokace. To mě mrzí, protože bychom tam bývali už vyřešili stísněné prostory. Přibyly by tam čtyři učebny a vybavila by se učebna počítači. Každopádně o dotaci budeme usilovat nadále.

Čekáme na dotaci na rekonstrukci kulturního domu, na úpravu tamního sociálního zařízení. Vyčkáváme, zda se podaří získat dotaci na národopisný festival. Požádáno máme také o dotaci ve výši tři miliony korun na opravu tělocvičny, kde je nutno zvelebit vnitřní prostory.

Máte v plánu v Miloticích nějakou další stavbu či investici, na níž se zatím nedaří na dotace dosáhnout?

Minulý týden jsme předali staveniště v lokalitě Šidleny pro budování vodovodu, jenž tam byl potřebný už dávno, neboť je tam na 250 vinných sklepů. Snažíme se to napravit, vodovod by tam měl být hotový do 31. července. Co nás ale tíží, jsou tamní nezpevněné cesty. Máme příslib od pozemkového úřadu, že by v oblasti Šidlen a kolem Nákla vzniklo asi 10 kilometrů zpevněných asfaltových cest. Kdyby se toto skutečně podařilo, tak to by bylo pro naši obec a podporu zdejšího turismu ideální.

Těch plánů na další investice máme opravdu hodně. Chceme opravit kulturní dům, pro spolkovou činnost chceme zvelebit prostory v bývalé školce. Co bychom potřebovali, víme, ale jsme, tak jako všechny obce omezeni financemi a leckdy i legislativou.