„Bohužel již od loňského roku zaznamenáváme pokles zájmu dodavatelů o účast v zadávacích řízeních na stavební práce. Do vyhlášených zadávacích řízení se často nepřihlásí vůbec nikdo, nebo přijde jen jedna nabídka. Proto se u některých akcí posunula doba realizace. Ale školy a školky máme téměř všechny opravené, udělaly se nové fasády a vyměnila se okna na domech v městské památkové rezervaci, zateplujeme bytové domy na Luční ulici, po rekonstrukci je azylový dům ve Straníku. Pracuje se na přístavbě Hotelu Praha, ze které bude kulturní dům, konečně se začal budovat psí útulek. Novou podobu dostává obřadní síň a z bývalého letního kina vzniká relaxační areál s možností pořádání kulturních akcí. Udělali jsme další krok k záchraně Hückelových vil,“ říká starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Začala výstavba psího útulku
Zařízení pro umístění opuštěných a toulavých zvířat, které ve městě citelně chybí, se buduje v prostorách bývalého vojenského areálu Bludovicích. Za necelých 11 milionů korun se zde postaví 30 zastřešených kotců s boudou a výběhy, sklad krmiv a místnost pro drobné veterinární zákroky. Útulek by měl být hotov na jaře příštího roku. „Cesta k realizaci psího útulku byla opravdu dlouhá a složitá. Pozemek o rozloze dva a půl tisíce metrů čtverečních jsme zakoupili již v roce 2013. A o rok později jsme měli hotovou projektovou dokumentaci a v rozpočtu sumu na výstavbu útulku. Majitelé sousedního chátrajícího objektu ale s projektem nesouhlasili a cestou různých odvolání výstavbu čtyři roky blokovali,“ připomněl historii celého záměru starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Letní kino dostává novou podobu
Původní letní kino ve Smetanových sadech muselo být kvůli špatnému technickému stavu a zastaralé promítací technice uzavřeno. Areál se nyní začal přestavovat na oddechovou zónu s parkem a přírodní místo pro kulturní aktivity. Bude tam i prostor pro mobilní letní kino, vodní prvky, kavárnu.

Studie na podobu letního kina.Studie na podobu letního kina. Autor: Zadavatel.

Přes 18 milionů korun do škol a školek
Největší letošní investicí do školních zařízení, která přesáhne 6 milionů korun, je rekonstrukce tělocvičen v Základní škole Jubilejní. V ZŠ Komenského 68 se měnila elektroinstalace, budovala se nová učebna a v sousední škole Komenského 66 se modernizovala jídelna a školní kuchyň. Základní škola Tyršova má nejen nová sociální zařízení, ale také se renovuje její školní družina na Jiráskově ulici. Budova se zatepluje, mění se okna, dveře a střecha. Mateřská škola Vančurova dostala novou fasádu.

MŠ Vančurova dostala po nové střeše i fasádu.

MŠ Vančurova dostala po nové střeše i fasádu. Autor: Zadavatel.

Po padesáti letech se rekonstruuje obřadní síň
Rekonstrukce obřadní síně podle návrhu místního rodáka architekta Martina Rosy byla zahájena 17. září 2018. Rosa se svou studií uspěl v konkurenci dalších dvou návrhů. „Studie posuzovala komise složená ze zástupců města i odborníků a do budoucna bychom podobný postup rádi uplatňovali u všech důležitých městských staveb a rekonstrukcí. Znamená to sice mírný náklad navíc, protože je třeba zaplatit všechny projektanty, kteří svůj návrh podávají, městu se to ale bohatě vyplatí zvýšenou kvalitou výsledných děl. Časem se díky tomu může stát v oblasti architektury stejně prestižním, jako je například Litomyšl,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Syrovátka.

Vizualizace nové podoby obřadní síně.

Vizualizace nové podoby obřadní síně. Autor: Zadavatel.

Investice do bytového fondu
Za téměř 20 milionů se v Novém Jičíně zateplují další městské bytové domy a využívají se k tomu příspěvky z fondů Evropské unie. V azylovém domě pro matky s dětmi ve Straníku už práce skončily, v panelových domech číslo 3 a 4 v Luční ulici ještě probíhají. „Z velkých bytových domů zbývají zateplit jen nemovitosti na adresách Jičínská 272 a 275, Na Lani 2012 a Zborovská 11. Po srovnání spotřeby tepla v bytových domech před a po zateplení se úspory energií pohybují, podle velikosti objektu, mezi 40 a 50 procenty,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Nový Jičín opravuje i měšťanské domy na Masarykově náměstí a v městské památkové rezervaci.

Luční 3 se zatepluje.

Luční 3 se zatepluje. Autor: Zadavatel.