Podrobnosti zveřejněny na webových stránkách města Hodonína http://www.hodonin.eu/