„Studenti k nám na praxi dochází jak do dělnických, tak i do administrativních profesí. V současné době máme studenty na placené praxi ve výrobě, v nástrojárně, logistice a finančním oddělení a vnímáme je jako naše potencionální budoucí zaměstnance,“ říká Luis Garcia, ředitel jablonecké pobočky společnosti.

S ohledem na invenci, jakou studentům v MEGATECHu věnují, se také rozhodli zapojit do projektu Deníku „Studuj tady – pracuj tady“, jehož cílem je seznámit žáky osmých tříd základních škol, kteří začínají s rodiči doma debatovat o tom, co by jednou chtěli dělat, s faktem, že Liberecký kraj je průmyslovým a strojírenským regionem a že je v těchto oblastech zde čeká jistá budoucnost.

„Máme za to, že se Deník snaží podpořit jak rodiče, tak dospívající mládež ve velmi důležitém životním kroku, tedy v rozhodnutí, jak se dnešní teenager rozhodne strávit tu delší část svého života. Poskytnutí těchto informací pro samotné rozhodnutí vnímáme velmi pozitivně. Otázkou však zůstává, jestli se nám v dnešní elektronické uspěchané době podaří tyto informace přenést papírovým médiem,“ hodnotí zapojení do projektu ředitel.

Ten také nabídl pohled na celkovou situaci na poli pracovního trhu u nás. Podle něj je v Libereckém kraji, s velkou pravděpodobností i v celé České republice, potenciálních zaměstnanců nedostatek a tato situace se nám v brzké době pravděpodobně nezmění. „Proto je nezbytně nutné upravovat všechny procesy tak, aby nás tato skutečnost existenčně neohrozila. To znamená, že neplýtváme lidskými zdroji a vytváříme takové prostředí, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře a ti potenciální, aby alespoň začali uvažovat o naší společnosti jako o možném zaměstnavateli,“ dodává.

K tomu může pomoci i hodnocení zvenčí, jako nabízí například soutěžní klání Zaměstnavatel roku. V loňském roce, kdy se do soutěže MEGATECH zapojil poprvé, hned zaznamenala firma úspěch, a to v podobě výborného umístění na třetí pozici. A neusnula na vavřínech. Letos se chce soutěže zúčastnit znovu, protože ta podle ředitele Garcíi poskytuje objektivní zhodnocení a lze tak zjistit reálný posun a vývoj přístupu zaměstnavatele ke svým pracovníkům.

Soutěž o nejlepší zaměstnavatele vyhlašuje každý rok Klub zaměstnavatelů za podpory společnosti SODEXHO. Má tři hlavní kategorie rozdělené podle počtu zaměstnanců ve firmě. MEGATECH se umístil v kategorii společností do pěti set pracovníků.

V jabloneckém MEGATECHu v současné době pracuje na tři stovky zaměstnanců. S ohledem na čisté, vzdušené a světlé prostředí a fyzicky nepříliš náročnou práci zde zaměstnání není doménou mužů, jak tomu ve výrobnách bývá. Ženy zde pokrývají zhruba polovinu z celkového počtu pracovníků, a to i v dělnických profesích.

Nezvykle může působit také zapojení vězňů z rýnovické věznice do pracovního procesu firmy. Vedení si ale jejich práci pochvaluje a v případě, že s prací konkrétního pracovníka bude spokojeno, je připraveno vězni nabídnout stabilní práci po skončení trestu. Což mu může pomoci nastartovat běžný život.

Z prostor jabloneckého MEGATECHu vychází v obrovském množství a především vysoké kvalitě produkce pro automobilový průmysl, zejména v podobě vnitřních prahů, interiérových a exteriérových sloupků pro vozy Škoda, Volkswagen a Porsche.