Prodej podniku jako celku nebo prodej majetkové podstaty po částech společnosti M E G A S - P spol. s r.o.

Insolveční správce dlužníka M E G A S - P spol. s r.o. IČ: 25200046, se sídlem Plzeň, Zborovská 22/571, PSČ 301 00, sp. zn. KSPL 51 INS 673 / 2017, v rámci zpeněžování majetkové podstaty dlužníka nabízí k prodeji podnik jako celek nebo jeho aktiv per partes. Podnik nebo jeho aktiva budou prodány zájemci/ům s nejvyšší nabídkou, který/ří uhradí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy.


Zdroj: Deník

Pro zájemce o účast ve výběrovém řízení proběhne prohlídka podniku, respective movitých věcí a nemovitostí s účastí insolvenčního správce vždy po telefonické domluvě s insolvenčním správcem. Za účelem domluvy osobní schůzky kontaktujte p. René Halfara tel.: 596240520. Prohlídky budou realizované v areálu dlužníka na adrese Plzeň, Zborovská 22/571, PSČ 301 00 .

Zájemci o účast ve výběrovém řízení si u insolvenčního správce vyžádají závazné podmínky pro účast ve výběrovém řízení na emailové adrese halfar@horizont-mfl.com nebo si je stáhnou z internetového portálu www.burzaspravcu.cz. K nabídkám doručeným bez předchozí akceptace Podmínek výběrového řízení nebude přihlíženo.

Insolvenční správce vyzývá všechny potenciální zájemce, aby činili své nabídky, a to buď k prodeji podniku jako celku nebo také k prodeji majetkové podstaty po částech. Termín pro podání nabídek končí dnem 21.8.2017 včetně, do 12:00 hod. Zájemci své nabídky musí doručit písemně formou poštovního podání. Insolvenční správce nebude brát ohled na pozdní dodání způsobené doručováním. Pokud bude podání k přepravě podáno poštou, pak k zásilkám došlým později než 21.8.2017 do 12:00 hod. včetně se nepřihlíží

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré došlé nabídky a to bez udání důvodu.