„Rozhodli jsme se alespoň symbolicky ulevit rodičům, kteří vypravují své ratolesti do prvních tříd a mají s tím spojenu celou řadu dalších výdajů“ říká ředitel DPO Daniel Morys.

Na takto získanou ODISku je pak potřeba zakoupit zlevněnou dlouhodobou jízdenku pro žáky od 6 do 15 let v cenách podle platného tarifu. Bezplatné pořízení ODISky proběhne na základě předložení rodného listu případně jiného dokladu, který umožní ověřit osobní údaje dítěte (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů).

„Děti jsou naše budoucnost a my v dopravním podniku si to uvědomujeme. Vydáním první ODISky zdarma bychom rádi přispěli k budování jejich kladného vztahu k městské hromadné dopravě,“ říká ředitel DPO Daniel Morys.

Žádost o ODISku bez poplatku za vydání nelze podat elektronicky, ale pouze osobně v prodejnách jízdních dokladů.

Co je potřeba: Rodný list, popř. jiný doklad umožňujícího ověření osobních údajů dítěte/žáka (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů).

Žadatel podává žádost vyplněním formuláře „Žádost o vydání ODISky“ a jeho odevzdáním spolu s fotografií o rozměrech 35 x 45 mm na výšku (barevná fotografie 35 x 45 mm zachycující aktuální podobu dítěte/žáka, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo cestovní pas).

Kde se ODISKy vydávají:

V prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s.:
Poděbradova ul.
Náměstí Republiky*
Husovo náměstí, Dubina – ulice Četyny*
Nákupní středisko Venuše
Zábřeh – DK Akord
Poruba vozovna
Nákupní středisko DUHA
Hlučín**

(na prodejnách označených symbolem * je možné vyzvednout ODISku pouze do 27. září 2017, na prodejně označené symbolem ** je možné pouze podat Žádost o vydání ODISky).

V rámci kampaně budou vydávány pouze Osobní ODISky vystavené na jméno dítěte/žáka, tj. na ODISce bude uvedeno jméno, příjmení, fotografie, datum narození Držitele. Osobní ODISka je nepřenosná, tzn., může s ní cestovat pouze její Držitel.

Podrobnější  podmínky se dočtete na www.dpo.cz/prvniodiska.