Jste úspěšným manažerem, pedagogem a cestovatelem. Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?

Pro mě je to záležitost občanského přesvědčení. Zdroj obživy v politice nehledám. Myslím však, že ve veřejné správě stále chybí lidé, kteří mají zkušenosti, umí vyhodnotit rizika a efektivně nakládat s veřejnými prostředky. Brno je můj domov a ten si většinou zařizujeme tak, aby se nám v něm žilo co nejlépe. To se zatím, bohužel, stále nedaří. Cítím potřebu s tím něco udělat, a proto kandiduji.

Pokud budete zvolen, jak tuto práci skloubíte se svým podnikáním? Budete mít na politické angažmá vůbec čas?

Život je otázkou priorit. Za svou největší výhodu považuji fakt, že dělám jen to, co opravdu chci, a kombinace několika oborů je pro mě každodenním chlebem. Věřím také v efektivní týmovou práci. Jeden člověk má totiž jen omezené možnosti. Proto jsem i pro tento projekt vybaven silným týmem profesionálů. Naše kandidátka s tím opravdu počítá.

Jaké jsou vaše konkrétní plány pro městskou část Brno-střed?

Pro každý domov je důležité bezpečí. V centru je proto nutné výrazně posílit bezpečnost a čistotu města. Mluvím nejen o oblasti hlavního nádraží, která patří v tomto ohledu mezi nejproblematičtější místa v Brně. Rád bych, aby si lidé bydlící v centru mohli užívat pohodového domova, měli dostupné občanské služby a aby se jim tu dobře bydlelo.

Mezi zdejšími obyvateli žije vysoké procento seniorů. Počítáte s nimi?

Myslím na všechny zdejší obyvatele, včetně seniorů. Ti by jistě ocenili kvalitnější a lépe dostupnou lékařskou péči a celkové posílení programů pro důstojné stáří. Rád bych jim přiblížil již existující sociální služby a poskytl větší prostor pro veřejné setkávání, například prostřednictvím seniorských klubů. Velkým tématem je také zvyšování kvality bydlení.

Městské byty v této městské části jsou z velké části velkometrážní, nerekonstruované. Bytový fond je zanedbaný a starý a rozhodně klidem a pohodou neoplývá. V těchto bytech bydlí především studenti, a to většinou ilegálně. Tento trend je sice logický, avšak já ho vnímám negativně. Stávající byty je zapotřebí rekonstruovat. Chtěl bych dokončit privatizaci bytového fondu. Myslím, že by možnost odkoupení obecního bytu neměla minout ani tuto městskou část. Věřím v synergie, střed potřebuje stálé obyvatele a tohle je určitě přivede.

Co doprava v Brně? Máte nějakou koncepci i pro její řešení?

V našem městě bohužel platí, že je doprava dlouhodobým a nejčastěji skloňovaným tématem. Proto jsme se jí spolu s mými kolegy z hnutí Starostové a nezávislí důkladně zabývali nejen v našem volebním programu. Ať už jde o úroveň MHD, časté uzavírky nebo náš nesouhlas se současným systémem rezidentního parkování, chceme pro Brno přijít s revoluční změnou. Také hodlám prosadit, aby se občané města mohli pohybovat městskou hromadnou dopravou po centru zcela zdarma.

Pro spoustu lidí jste cestovatel tělem i duší. Je vůbec ještě nějaké místo, kde jste ještě nebyl, ale toužíte se tam podívat?

Těch je tolik! Já jsem začal cestovat z prostého důvodu. Pokaždé, když přejedu hranice, připomenu si, že jsem svobodný člověk. Léčím si tím svůj komplex z dětství, kdy mi svět končil u Mikulova. A pokaždé, když se ze svých cest vracím, cítím, jak důležité je mít svůj bezpečný a klidný domov.  

 

Libor Zabloudil