„Všem typům škol nabízíme exkurze do firmy, včetně výkladu o společnosti, ukázku výrobků a prohlídku výrobních prostor i klíčových pracovišť společnosti. Pro studenty středních organizujeme speciální přednášky o principech fungování výrobků DMCZ,“ uvádí Markéta Dousková z tiskového oddělení Densa Liberec. V letošním roce mohou studenti realizovat své praxe například v oddělení designu, vývoji procesu, IT technologii montáže či údržby nástrojů a forem. Nabídka studentských prací je primárně na technických odděleních, od nástrojárny přes technologii, kde se vedení společnosti snaží navázat vztah s potencionálními budoucími zaměstnanci. „Studenti vysokých škol s námi spolupracují při tvorbě svých diplomových, bakalářských nebo ročníkových prací. V budoucnu budeme připravovat také stipendijní programy pro žáky,“ pokračuje Markéta Dousková.

Svou zkušenost s praxí v Densu dodává i Dominik, student čtvrtého ročníku oboru Mechatronika na Střední průmyslové škole v Liberci: „O tom, kam půjdu na praxi, jsem se rozhodoval na základě akce Burza firem. Přímo k nám do školy dorazili zaměstnavatelé z regionu a nabízeli nám spolupráci na maturitní práci, brigády, praxi a absolventská místa. Zaujalo mě, že mi v Densu nabídli 100Kč/hod. Moje praxe se zároveň týká mojí maturitní práce. A všechno, co k tomu potřebuju, si tady opravdu zkouším. Moje nápady a jejich případnou realizaci pak posuzuje vedoucí oddělení Methods. Do práce tak zahrnu postup, návrh a ekonomické zhodnocení, což jsou její povinné části. Podle toho, co o náplni svých praxí říkají někteří kamarádi ze školy, opravdu nevím, jak tohle všechno popíšou, protože většinu času své praxe dělají jen pomocné práce.

Kromě studia i přivýdělek

Studenti vysokých škol, kteří absolvují v libereckém Densu své praxe, zde ale navíc naleznou i možnost brigády. „Aktuálně bych například zmínila 4 studenty TUL v oddělení technologie, kteří studují obory zabývající se moldingem, strojařinou nebo elektrem. Docházejí k nám na dlouhodobou brigádu, při které si nejen vydělají 160 Kč na hodinu, ale především získají cenné zkušenosti z praxe, v rámci které nejprve zpracovávají data, zabývají se průmyslovou statistikou nebo komunikují s dodavateli. Postupně se ale dostávají i ke složitějším záležitostem, jakými jsou například realizace inovací rovnou do výroby,“ doplňuje Markéta Dousková. Po dokončení studia u nás tito brigádníci zpravidla rovnou dostávají pracovní nabídku.

Denso Manufacturing jako dceřiná společnost pro zastoupení v Evropě, jinak nadnárodní korporace se sídlem v Japonsku, zaměstnává více než 3 000 lidí. A to jak z Liberce, tak i z širokého okolí. Právě díky svým zaměstnancům se podnik vypracoval mezi přední výrobce klimatizačních jednotek a jejich součástí pro vozy značek Toyota, Volkswagen, Audi, Škoda, ale i Mercedes, BMW, nebo Lamborghini.