Jak k tomu dodává ředitel institutu CEMI, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů MBA studia v ČR, Mgr. Štěpán Mika: „MBA studium představuje vrchol manažerského vzdělávání, a proto by jeho lektory měli být také převážně manažeři, kteří jsou odborníky na danou oblast a mají praktické zkušenosti s problematikou, již vyučují. Zkušenost lektorů s výukou na vysokých školách je pak spíše přidanou hodnotou, protože dovedou své praktické znalosti lépe předávat dál. Proto u nás také jednoznačně převažují lektoři, kteří mají rozsáhlé zkušenosti z praxe a zároveň jsou i skvělými vysokoškolskými pedagogy a mentory. Pokud má navíc lektor být kvalitním vedoucím například při psaní diplomové práce, je důležité, aby se orientoval i v akademickém světě, a uměl tak poradit s využitím vhodných metod pro danou diplomovou práci, uměl správně používat bibliografické citace a odkazy a celkově dovedl dohlédnout nad její řádnou koncepcí."

Mezi takové lektory na institutu CEMI patří například Ing. Eva Matoušková , která je jak vysokoškolskou pedagožkou, tak odbornicí z praxe s bohatou zkušeností získanou během svého mnohaletého působení v managementu mezinárodních firem jako FEZKO, Schöller, či distributor kosmetiky Nivea firma Beiersdorf. Byla také první ženou v historii na pozici generální ředitelky největší firmy na světě v oblasti distribuce značkového alkoholu IDV v ČR. Nyní předává své zkušenosti MBA studentům například v rámci výuky předmětů Moderní management a leadership nebo Marketing a komunikace.

Studijní oddělení funguje na jedničku

Další část průzkumu se zaměřovala na hodnocení práce studijního oddělení, které zejména při online MBA studiu představuje klíčovou složku podpory studentů v jejich studijním úsilí. Respondenti v této části hodnotili fungování studijního oddělení jako ve škole, známkou 1-5. Ochotu při řešení dotazů tak ohodnotili známkou 1,25, rychlost komunikace studijního oddělení známkou 1,27 a celkovou známku za své fungování si studijní oddělení vysloužilo vynikající 1,24Mgr. Eva Mečířová, která vede studijní oddělení institutu CEMI již od roku 2011, k tomu uvádí: „Naši studenti jsou obvykle velmi zaneprázdnění lidé a je obdivuhodné, že při svém vytížení zvládají ještě studovat. Snažíme se jim proto být po celou dobu jejich studia maximální oporou tak, aby pro ně studium bylo příjemné a obohacující. Vždy je naším cílem studentům porozumět, poradit a pomoci při řešení jakýchkoli záležitostí během studia."


Vedoucí studijního oddělení institutu CEMI, Mgr. Eva Mečířová. FOTO: Institut CEMI

Studovat MBA se vyplatí

Podle průzkumu je celých 91 % absolventů přesvědčeno, že investovat do MBA studia se opravdu vyplatí. Například absolventi z řad manažerů si díky zisku MBA titulu z institutu CEMI totiž dle tohoto průzkumu v průměru platově polepšili o 66.588,- Kč ročně. Většina respondentů (84 %) také uvedla, že během svého studia získala mnoho praktických znalostí a dovedností využitelných ve svém oboru, tři čtvrtiny absolventů navíc pociťují díky získání MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči těm, kteří mají pouze akademický VŠ titul.

Jen do 17. října je možné využít poslední šanci přihlásit se do nového ročníku MBA kurzů se zahájením 19. října, a to za mimořádnou zvýhodněnou cenu!


Absolventi MBA studia na institut CEMI na slavnostní promoci. FOTO: Institut CEMI

Pozn.: Tento v ČR unikátní Průzkum hodnocení náplně MBA studia od agentury STEM/MARK proběhl v dubnu 2019 na vzorku 184 absolventů MBA studia na institutu CEMI, z ročníků absolvování 2012-2019. Dále v článku zmiňovaný Průzkum přínosů MBA studia od agentury STEM/MARK proběhl v březnu 2018 - dubnu 2018 na vzorku 200 absolventů MBA studia z ročníků absolvování 2012-2018.