Z jakých důvodů je kvalitní spánek pro člověka důležitý? A co se děje, když trpíme jeho dlouhodobým nedostatkem?

​​​​Význam spánku je ne zcela jasný, ale určitě během spánku dochází k celkovému restartu, odpočinku organizmu a přípravě na další den. Při dlouhodobém nedostatku je největší riziko zvýšená únava během dne a v důsledku toho zvýšené riziko úrazů a dopravních nehod. První projevy nedostatku spánku mohou být poruchy nálady, podrážděnost, nesoustředěnost. Dospělý člověk potřebuje k dokonalé regeneraci 7-8 hodin denně, dlouhodobý nedostatek spánku zvyšuje riziko různých onemocnění. Při nedostatečně dlouhém nebo nekvalitním spánku může být jedním z následků váhový přírůstek. Toto často pozorujeme při fragmentaci spánku v důsledku spánkové apnoe. Spánková apnoe je pauza v dýchání, která je nejčastěji způsobena uzávěrem horních dýchacích cest. Tato pauza v dýchání se vyskytuje s frekvencí 5-15 pauz za hodinu spánku u lehké spánkové apnoe, 16-30 u středně těžké spánkové apnoe a 30 a více u těžké spánkové apnoe. U našich těžkých pacientů vídáme i 100 a více zástav za hodinu spánku. Po každé pauze v dýchání mozek pacienta mikroprobudí, aby se nadechl. V důsledku těchto probuzení dochází k narušení průběhu spánku. 
Komplikující onemocnění u neléčené spánkové apnoe jsou kromě nadměrné denní spavosti zvláště postižení srdce  a cév, jako například vysoký krevní tlak, infarkt, cévní mozková příhoda až náhlé úmrtí ve spánku v důsledku závažné poruchy srdečního rytmu. U neléčené apnoe se špatně léčí i cukrovka a obezita.

Můžeme říci, co je nejčastější příčinou špatných až děsivých snů (nočních můr) a případně jak s tím bojovat?

Podoba snů obvykle souvisí s naším aktuálním   psychickým stavem, sny často odrážejí naše obavy, přesný vznik snů však není zcela jasný. Sny se tvoří v našem podvědomí, tedy se v nich objevují právě vjemy, které se ve dne snažíme podvědomě vytěsnit. Barvité sny s emocionálním až i sexuálním podtextem přicházejí v REM spánku, který je poslední v tzv. spánkovém cyklu. Čím je spánek delší, tím více přichází REM cyklů, tedy se zvyšuje i pravděpodobnost, že se zlý sen objeví.
Špatné sny se tedy objevují nejčastěji v návaznosti na traumatizující či negativní zážitek, v době, kdy člověk prožívá stresové období, je zahlcen problémy, přetěžuje své fyzické či psychické síly.
Pokud se chcete zlých snů zbavit, dodržujte pravidla spánkové hygieny, snažte se spát v co nejpříjemnějším prostředí, nejezte před spaním, před spaním se snažte myslet na příjemné věci a pokuste se ráno analyzovat, co je příčinou špatných snů.
Samozřejmostí je úprava denního režimu, nepřetěžovat se a pokud výše uvedené nepomůže, je na čase vyhledat pomoc odborníka. 

Jak dlouhá je čekací doba při objednání se do spánkové laboratoře? A je těchto zařízení v Plzni dostatek? 

​Čekací doba ve spánkových laboratořích v republice je delší než půl roku, přesto, že výskyt poruch spánku v populaci je poddiagnostikován. V Plzni je Centrum pro dýchání a spánek ve FN Plzeň, kde bývá dlouhodobě čekací doba na první vyšetření něco kolem půl roku. V naší spánkové laboratoři zatím držíme objednací dobu kolem jednoho měsíce, mění se to v závislosti na dovolených, teď se v pokoronavirovém období, kdy jsme nevyšetřovali, čekací doba také prodloužila. 
Vnímáte jako problémový spánek za bílého dne? Například u lidí pracujících na noční směny a mají vlastně "otočený" režim? Může se toto nějak podepsat na jejich zdraví?
​Fyziologický je noční spánek, protože večer dochází k sekreci spánkového hormonu melatoninu, který reguluje nástup spánku. Dle toho, kdy se tento hormon vylučuje a dojde tedy k usínání, se lidé rozdělují na sovy – pro ně je přirozené usínat a probouzet se později a skřivany, pro ně je naopak přirozené usnout brzy večer a není pro ně problém brzo ráno vstát, ráno jsou nejvýkonnější. Denní spánek bez melatoninu není tak efektivní, nenahrazuje noční spánek. Dlouhodobá práce na směny není tedy fyziologická a v poslední době jsou dokonce studie prokazující zvýšený výskyt onkologických onemocnění u pacientů ve směnném provozu. 

Co se změnilo ve spánkové laboratoři v souvislosti s dobou „koronavirovou“? Jaká jsou u vás nyní opatření?

Udělali jsme hygienická opatření: před diagnostický a léčebný přístroj jsme vložili filtr, vzhledem k tomu, že to není běžná položka při hrazení výkonu, pacient si na obě vyšetření mírně doplácí. Minimalizujeme počet návštěv ve spánkové laboratoři, pohovor s lékařem probíhá u pacientů z větší vzdálenosti, často telefonicky. Přístroje podléhají větší desinfekci včetně čištění ozónem. Při zkoušení masek používáme výše uvedené filtry a masky s výdechovým ventilem až za filtrem. Prostory spánkové laboratoře pravidelně desinfikujeme ozónem. Pacientům našeho zdravotnického zařízení doporučujeme nosit roušku. Nikdo se tedy nemusí vyšetření v naší spánkové laboratoři obávat, samozřejmé je, že pro vyšetření požadujeme, aby byl pacient bez známek respiračního infektu.

www.euc.cz

Zdroj: EUC Klinika