Kdy a kde se letošní LVHF bude konat?

4. ročník LVHF bude probíhat od 28. září do 12. října. Jeho součástí bude osm koncertů, které se uskuteční na již tradičních místech, např. v zámeckých jízdárnách ve Valticích a Lednici, ve valtickém barokním divadle, Dianině chrámu či na zámecké kapli ve Valticích. Jako každý rok jsme ale na program zařadili také nová dějiště. Tím je například zámek v Mikulově, novogotická kaple sv. Cyrila a Metoděje v Břeclavi a kostel sv. Bartoloměje v nedalekém rakouském Katzelsdorfu.

Jaké téma spojuje koncerty 4. ročníku festivalu?

Letošní ročník festivalu oslavuje hned dvojí jubileum – 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na našem území rod Lichtenštejnů usídlil. Koncerty připomenou i některé neprávem opomíjené hudebníky a skladatele, kteří byli s tímto šlechtickým rodem spjati.

V návaznosti na dramaturgii jsme jako doprovodný program ke koncertům zařadili i dvě přednášky s lichtenštejnskou tématikou; první v sobotu 5. října ve vinařství Obelisk a druhý v neděli 6. října ve valtickém zámku.

O kterých hudebnících konkrétně je řeč?

Mezi ty známější patří například Joseph Haydn. Jeho skladba Salve Regina byla součástí archivu řádu Milosrdných bratří ve Valticích. Méně známý je lichtenštejnský autor Johann Georg Orschler, jehož skladbu má ve svém repertoáru jeden z našich nejlepších souborů staré hudby, Collegium Marianum. Zazní také triové sonáty dosud málo hraného rakouského hudebníka Johanna Melchiora Pichlera, který působil jako kapelník a skladatel u prince Josepha Johanna Adama z Lichtenštejna. V tomto období na dvoře Lichtenštejnů působil také Antonio Vivaldi a není tedy překvapením, že v Pichlerově hudbě nacházíme inspiraci Vivaldim.

Kteří zajímaví interpreti se v rámci festivalu představí?

Všichni vystupující́ jsou skutečnými mistry svého oboru. Na zahajovacím koncertu v Lednici vystoupí vynikající francouzsko-holandská houslistka Cosima Soulez Larivière. Dalším hvězdným sólistou je třeba houslista Ivan Ženatý, který vystoupí společně se sólistkou Národního divadla Marií Fajtovou, sopranistka Patricie Janečková nebo klavírní špička Lukáš Vondráček

Jaká je vaše osobní účast na festivalu? Přispíváte do programu také svým koncertním uměním coby houslista?

Sólové hře se nyní z časových důvodů až na výjimky nevěnuji. Ještě v minulém roce jsem zastal úlohu koncertního mistra na úvodním koncertě a jako primarius kvintetu doprovodil dvě talentované fagotistky. Letos vystoupím jako host v programu cembalissimo v Břeclavi, odkud pocházím.

Kde lze získat více informací a pořídit vstupenky?

Veškeré informace i vstupenky jsou dostupné na našich stránkách www.lvhf.cz,
dále v Turistickém informačním centru Valtice (náměstí Svobody 4)
a v CK Travel Clubu v Břeclavi (U Tržiště 1029/17).

Zbývající vstupenky budou vždy hodinu před začátkem koncertu v prodeji na večerní pokladně.