Absolventi v hotelových, lázeňských a jiných zařízeních s léčebnou a relaxační péčí, v cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech a regionálních agenturách, ale také v orgánech státní správy a samosprávy v oblasti regionálního rozvoje.

Podělte se o staré recepty nebo kuchařky

Kromě výuky s praktickým zaměřením aktivit se pracovníci a studenti ústavu mají možnost zapojit do projektových aktivit. Chcete příklad? Moderní kulinářské experimenty jsou in, ale  tradiční česká, moravská či slezská jídla bývají možná neprávem opomíjena. Pomozte zachránit recepty tradičních pokrmů v rámci projektu „Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace“, jehož cílem je dokumentace a zkoumání významu regionálního a lokálního kulinářského dědictví.

Absolventi: Získali jsme kvalitní vzdělání, praxi a přátele

Vysokoškolská studia mi umožnila poznat spoustu skvělých přátel a také mi přinesla spoustu nezapomenutelných zážitků. Díky studiu na Slezské univerzitě jsem si uvědomil, co chci od života a jakou má v dnešní době vzdělání hodnotu. Velmi si cením přístupu vyučujících ke studentům a také zajímavých možností účastnit se zahraničních stáží jak pracovních, tak studijních. | Tomáš Ingr

 
Tomáš Ingr

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu - pro mě doslova taková druhá rodina. Tři roky na této škole utekly jako voda a já si říkám: Škoda, bude mi chybět. Mám to tam ráda, naučila jsem se tolik zajímavých věcí nejen o památkách a gastronomii, ještě k tomu jsem potkala spoustu skvělých lidí. Kdybych se znovu rozmýšlela, kam půjdu studovat bakaláře, rozhodla bych se stejně, protože obor Lázeňství a turismus je skvělá volba. | Karolína Mališová

 
Karolína Mališová

Obor Lázeňství a turismus mi nabídl spousty příležitostí a výzev, které jsem vždy s radostí přijal. Zjistil jsem, jaké to je, vést studentský spolek – pochopil jsem, že to není žádný med. Poznal jsem zde mnoho zajímavých osobností, které pro mě byly inspirací. Poznal jsem spoustu nových kamarádů, díky kterým jsem zde tři roky zažíval nespočet hodin zábavy. Měl jsem spoustu času na to, abych cestoval a zároveň docílil seberealizace. Díky za to! | Miroslav Pantok

 
Miroslav Pantok

Díky studiu oboru Lázeňství a turismus jsem si prohloubila znalosti v oblasti gastronomie, a to zejména po praktické stránce. Škola nabízí několik možností praxí a je na každém studentovi, jak se ke studiu postaví a co si z toho chce odnést. Díky pozitivnímu přístupu ke každé příležitosti jsem získala nespočet kontaktů na perspektivní a zajímavé lidi v oboru cestovního ruchu nejen v České republice. Dle mého názoru je to velmi zajímavý obor, který má potenciál, a absolventi mají široké možnosti uplatnění. | Klára Vrbková

 
Klára Vrbková

Přijímací řízení 2019/2020
Studijní program B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor Lázeňství a turismus
Přihlášky do 4. 7. 2019
Ústní přijímací zkoušky
Možnost navazujícího magisterského studia

Výuku zajišťuje
Ústav lázeňství, gastronomie a turismu
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezská univerzita v Opavě

fpf.slu.cz/ulgat