A jak jste na tom s tlakem vy? Zapojte se i vy do kampaně „TLAK ČESKA" , postup je jednoduchý! Změřte si tlak, v lékárně, doma, či na veřejných místech, kde se potkáte s mladými lékaři z nadace Loono.

Navštivte stránku www.tlakčeska.cz a vložte naměřené hodnoty. Pomůžete tak nejen zmapovat , jak „buší srdce Česka", ale zjistíte také, zda jste v dobré kondici!

Krevní tlak je pojem, s nímž se setkáváme při každé návštěvě lékaře. Proč je pro nás jeho hodnota důležitá, co přesně znamená a jak ji správně chápat?

Naše srdce se neustále stahuje a povoluje a tímto pohybem pumpuje krev přes cévy do zbytku celého těla. A právě tlak, kterým krev působí na cévní stěnu, je náš krevní tlak. Tlak je různý v různých částech krevního řečiště, ale běžně se jím míní tepenný krevní tlak, tedy tlak krve ve velkých tepnách. Jeho sílu nejlépe změříme na té hlavní, která vychází přímo ze srdce, proto krevní tlak nejčastěji měříme na pažích. Naměřené hodnoty se udávají v milimetrech rtuťového sloupce (torrech) a vždy jsou to dvě hodnoty oddělené lomítkem – například 125/80 mmHg.

První a také důležitější číslo před lomítkem označuje krevní tlak, který je v pažních tepnách ve chvíli srdečního stahu neboli jednoho úderu. Odráží sílu, s jakou srdce pracuje a pumpuje krev do tepen. Říká se mu systolický tlak.

Diastolický tlak je krevní tlak naopak ve chvíli, kdy je srdce uvolněné a nasává do sebe neokysličenou krev, tedy v době mezi údery. Diastolický tlak také přímo odráží stav tepen. Jeho hodnota tak ve většině případů stoupá s přibývajícím věkem.

Podceňovat krevní tlak bychom však neměli v žádném věku a jakkoliv vychýlená hodnota od normálu by v nás vždy měla rozsvítit pomyslnou červenou kontrolku.

Nízký tlak neboli hypotenze umí potrápit, přesto že nemá žádné zásadní negativní následky na zdraví. Pocity nevolnosti, mdloby a mžitky před očima však nejsou nic příjemného.

Vysoký tlak neboli hypertenze je problém mnohem závažnější. Dlouho nemusíte pociťovat jasné příznaky. Většina lidí se i s hypertenzí cítí zdravě, přestože v jejich tepnách proudí krev pod velmi silným a nebezpečným tlakem a dlouhodobě tak poškozuje cévy v těle. Mezi časté, ale nenápadné projevy patří bolesti hlavy, závratě, neobvyklé bušení srdce, bolesti na hrudi nebo i nespavost.

Navzdory tomu, že hypertenzí u nás trpí okolo 1 700 000 osob registrovaných u obvodních lékařů závažnost těchto problémů se často přehlíží.

Jedno slovo: prevence

Monitoring a prevence jsou těmi nejdůležitějšími nástroji k předcházení fatálních příhod – dodržováním správných zásad by se dalo zabránit až 80 % z nich. Péče o vlastní zdraví by přitom měla být součástí života každého z nás. Co může pomoci?

  1. Pravidelný pohyb. Pro prevenci vysokého krevního tlaku se doporučuje zejména ten vytrvalostní – běh, jízda na kole, bruslení nebo plavání. Velmi prospěšná, a to i po psychické stránce, je procházka svižnou chůzí, ideální je denně nachodit okolo 10 000 kroků.
  2. Pestrá a lehká strava. Není nutné držet drastické diety, ale součástí každého jídelníčku by měl být dostatek zeleniny a méně živočišných tuků. Své místo v něm naopak nemají sladkosti a alkohol.
  3. Dostatek spánku. Člověk by měl průměrně spát alespoň osm hodin denně. Lidské tělo si přestane dělat zásoby na „horší časy" a snadněji odbourá každodenní stres.
  4. Domácí testování. Pravidelné měření krevního tlaku by mělo být běžnou součástí prevence, zvláště pak u rizikové skupiny lidí nad 40 let. Stěžejní výhodou domácího měření krevního tlaku je to, že pacient je doma ve větší psychické pohodě než v ordinaci a naměřené hodnoty tak více odpovídají jeho skutečnému zdravotnímu stavu. Vždy mějte na paměti – krevní tlak měřte v klidu a ve stejný čas. Naměřené hodnoty můžete nahrávat do aplikace Tlak Česka.

Od roku 2018 spolupracuje Hartmann s organizací Loono, týmem mladých lékařů a studentů věnující se prevenci nejrůznějších onemocnění. Jedním z projektů je Žiješ srdcem, v rámci kterého pořádají workshopy, přednášky a panelové diskuze s cílem předcházet kardiovaskulárním onemocněním. Na všech akcích využívají tlakoměry od značky HARTMANN. Hodnoty naměřené v terénu budou nahrávat do aplikace www.tlakceska.cz, která bude monitorovat průměrný naměřený tlak v České republice.