Co si odpovědný turista do hor přinese, to si taky odnese! A nemusí to být daleko. Jen do civilizace, tedy k nejbližšímu odpadkovému koši. Tento ekologický imperativ popularizuje kampaň Není zvěř jako zvěř, za kterou stojí sám Krakonoš a zaštiťuje ji Správa KRNAP. Všem je ale jasné, že stávající populace odpadkoušů je už teď tak přemnožená, že je ji třeba zlikvidovat. Odchytit, posbírat, odnést do sběrných nádob. Pomocnou ruku sběračům/odchytářům nabízí náš seriál. Postupně představuje nejpočetnější druhy odpadkoušů…

Nedopalek smrdutý (Vajglus foetidus)

Čeleď: odpadkoušovití

Původ: matka – cigareta každá, rozmnožování: odhazováním

Výskyt: hojný všude, zvýšený výskyt v čekacích a odpočinkových lokalitách

Dožívá se: 15 let

Popis:

Malý (max. 2 cm), válcovitý, hnědožlutý až oranžový, někdy částečně bílý. Vrozené žhářské pudy. Nedopalek vydává charakteristický puch, a to jak ve stavu žhavosti ve formě kouře, tak ve vychladlém či zvlhčeném rozpoložení. Všechny pachové stopy jsou snadno poznatelné, avšak těžko popsatelné. Aktivity típlého nedopalka jsou výhradně povalečské.

Hospodářský význam:

Žádný, prokazatelně škodlivý v každém ze svých vývojových stadií. Národní hospodářství nejvíce ohrožují exempláře odhozené ve žhavém stavu. Matky nedopalků však významně obohacují stát (spotřební daň, DPH).

Perspektiva druhu:

Vzhledem k prokazatelné škodlivosti (zejména estetické a rakovinotvorné) jde o druh bez dobrých vyhlídek. V přírodě se doposud hojně vyskytuje zejména díky své malé a zdánlivě křehké tělesné konstituci. Rozmnožovatelé-odhazovači se mylně domnívají, že nedopalci nepřežijí první déšť, sníh, rosu apod.

Doporučení ke sběru/odchytu:

Sběr nedopalků je z důvodu jejich miniaturní velikosti téměř hodinářská práce. O to je záslužnější. Samozřejmostí by měly být rukavice nebo bezdotykový sběr nabodáváním. Nikdy nevíte, kdo měl nedopalka v puse.

Čím víc odpadkoušů znáte, o to víc jich posbíráte

Zátkovec pivenka (Topia pivenia)

Čeleď: odpadkoušovití

Původ: tradiční odpadkouš (patentován 1892), korunkový uzávěr násilně odňatý z mateřského nosiče, tj. skleněné lahve o objemu 0,3 až 0,5 l.

Výskyt: hojný, v přírodě nejčastěji v blízkém okolí občerstvovacích kiosků, černých tábořišť, odpočívadel u turistických stezek apod.

Dožívá se: 15–20 let

Popis:

Malý, lehce vypouklý živočich kruhového tvaru (vnější průměr 32,1+/-0,2; výška 6+/-0,15; tloušťka plechu 0,235+/-0,02). Uvnitř plastová vložka, po obvodu 21 ostrých vroubků (zubů). Designových variant existuje nekonečné množství (dle druhu obsahu matky). S věkem dochází ke sjednocení zbarvení do přírodních rezavých odstínů a zhrubnutí původně lesklé pokožky.

Hospodářský význam:

Pokusy o sběr a zužitkování zátkovců v kovodělném průmyslu nejsou úspěšné. Uchytili se jen při zateplování jako ekonomicky úsporná podpora úchytů polystyrenových desek. V přírodě škodí esteticky, majetkově (rozřezávají obuv) a zdravotně (rozřezávají končetiny – obzvláště ve vodě).

Perspektiva druhu:

Naštěstí nevalná. Už pro obtížnost odnosu skleněných lahví do hvozdů.

Doporučení ke sběru/odchytu:

Vyhledávání zátkovců detektory kovů je sice nejjistější, nicméně náročné na vybavení. Úplně ale stačí, když seberete jen ty, o které skoro zakopnete. Dvacet let není nakonec tak dlouhá doba, že. Nebo je?

V následujících dílech našeho atlasu poznáte tyto druhy: střípek ostrouš, plechovkovice nápojová, konzervice ostrá, tetrapakoš hranatec, lahvoň skleněnec, kelímeček dopitý…

Již jsme představili: petlahvoň odhozenec, vlhčenec ubrouskový, obalík sušenkovitý, sáčkovec šustilka.

Odpadkoušologové jsou si vědomi, že tento atlas seznamuje skutečně s jen základními druhy odpadkoušů. Slouží pouze k prvotní orientaci sběračů/odchytářů. Vzhledem k omezeným výzkumným kapacitám vítají příspěvky, postřehy a poznatky laických badatelů týkající se odpadkoušů. Podělte se o své objevy (nové a méně známe druhy, četnost, hubení apod.) na Facebooku a Instagramu kampaně Není zvěř jako zvěř. No a pokud jste ještě nepodepsali slib Krakonošovi, že CO SI DO HOR PŘINESETE, TO SI TAKY ODNESETE, můžete tak učinit do 31.7.2019. na tomto odkazu.