Oba tehdy pracovali v kremační divizi Teplotechny, takže vyvinout obdobnou technologii právě pro zvířata pro ně nebyl zásadní problém. I přesto jen zpracování návrhu takové kremační pece trvalo více než rok, protože bylo třeba přepracovat všechny technologické prvky a nebylo se kde inspirovat. Jediná podobná kremační pec existovala až ve Francii.

Bylo třeba se také zasadit o úpravu zákona, protože tehdy žádný úředník nebyl schopen takovéto zařízení zkolaudovat. Vše se nakonec povedlo a firma se stala „poutním místem“ pro celou republiku. Za důstojným pohřbem svého zvířete jezdili lidé i ze zahraničí. Tehdejším majitelům se podařilo vytvořit nový trh a vyřešit poměrně velký problém – co s mrtvými domácími zvířaty. Standardem do roku 2003, kdy se Krematorium zvířat Brno oficiálně otevřelo, byl odvoz do kafilérie. Zde jsou všechna zvířata, včetně těch hospodářských, jako jsou krávy, prasata a jiné shnilé maso, naházena na jednu hromadu. Poté jsou rozemleta a pod tlakem vařena, aby následně poskytla vedlejší produkt ve formě průmyslových olejů a masokostní moučky.

Velká část majitelů domácích zvířat se s tím však zcela pochopitelně nechtěla smířit. Pohřbít si totiž zvíře na vlastním pozemku není tak jednoduché. Jednak by měli lidé pamatovat na vyhlášku z roku 2014, která uložení zvířat do země velmi omezuje, a také ne každý chtěl mít třeba třicetikilové zvíře za domkem v zemi. Nehledě na to, že nikde není psáno, že na téže zahradě dožijete do konce života. Podle ředitele firmy Adama Voňavky poslední dobou výrazně přibývá exhumací, kdy lidé nechtějí svůj pozemek prodat i s hrobem svého zvířete. „Dokladem toho, že naše služba není zbytečná, je kontinuální růst kremací. Zatímco v roce 2008 odbavilo krematorium v průměru 60 zvířat měsíčně, dnes se pohybujeme okolo čísla 130 každý měsíc a dále rosteme. V roce 2018 máme naplánovanou přístavbu, protože stávající objekt již není schopen více zákazníků pojmout,“ říká Adam Voňavka.

Podle jeho slov v posledních letech vznikla i další krematoria, je však potřeba, aby byly stávající zákony v této souvislosti opět revidovány. Zatímco Krematorium zvířat Brno investovalo při svém vzniku miliony korun do dokonalé kremační technologie, která je i dnes považována za špičku v celé Evropě, tak nově vznikající subjekty už v rámci nízkého rozpočtu pořizují výrazně levnější pece, které nemají s těmi kremačními mnoho společného. „Krematoria se skutečnou technologií, jaká se obvykle vyskytuje i v lidských zařízeních, jsou tři. Jedno v Praze, druhé v České Lípě a třetí u nás v Brně,“ vysvětluje Adam Voňavka.

Nově vzniklá Asociace zvířecího pohřebnictví však již připravuje legislativní změny tak, aby bylo jasné, co to vlastně krematorium zvířat je. Proto lze jen doporučit předem se informovat, o jaké „spalovací“ zařízení se v dané firmě jedná, a zároveň se nebát požádat o ukázku pece a chladicího zařízení. Zájem o zvířecí pohřebnictví je na vzestupu, dnes se již nejedná o exotickou službu pro pár bohatých, ale o standardní řešení problému, co s mrtvým domácím zvířetem. Pes nebo kočka není hračka, kterou si pořizujete na pár měsíců. A podle toho by měl vypadat i jejich odchod.