Krašovská Aktivity centrum Plzeň už není dávno jen prostorem pro sport, tanec a umění, ale v poslední době se tu velmi významně rozšiřují i vzdělávací aktivity. Jednou z nich je akreditovaný kurz Etiketa pro děti, který je unikátní jak svým zaměřením, tak i obsahem. Kurz je totiž určen pro děti předškolního a mladšího školního věku, které jednotlivé lekce navštěvují společně se svými učiteli.

Cílem je jednak naučit děti, jak se mají správně chovat, jak se mají oblékat, jak se mají zdravit, jak mají o sebe pečovat, jak mezi sebou komunikovat apod., a jednak ukázat pedagogům, jak zařadit etiketu do výuky tak, aby hravou formou nasměrovali děti ke správným návykům. Kurz lektoruje Ilona Křížková a Lenka Jelínková a garantem kurzu je Ladislav Špaček.

Jednou z prvních mateřských škol, která se do kurzu přihlásila, byla 81. MŠ z Plzně. „Etiketu hodnotíme jako velice přínosnou pro děti. Ty navíc docházely na lekce velmi rády a sami o etiketě říkají, že je super. Novým znalostem a tématu se budeme nadále věnovat v MŠ a budeme činnosti zařazovat do vzdělávacích programů, “ říká přímo ředitelka 81. MŠ Hana Steinbachová. Více o vzdělávání najdete na www.krasovska.cz.