„Další významnou, aktivitou, které se chceme věnovat je oblast vzdělávání. To bychom chtěli naplno nabízet pro školy a školská zařízení od září 2019,“ popisuje Ilona Křížková, hlavní kreativní manažerka Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Pokračuje: „Již od loňského roku jsme si vyzkoušeli, o jakou nabídku činností budou mít školy zájem. Na základě toho jsme nabídku dále rozšířili a nechali si kurzy zakreditovat MŠMT.  Tyto kurzy mohou ředitelé jednotlivých škol využívat v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a čerpat tak dotace, které dostávají na tyto účely z MŠMT každý rok. Sama jsem lektorkou kurzu Etiketa pro děti, kde jsem se pilně připravovala v rámci prestižního vzdělávacího kurzu s Ladislavem Špačkem. Po získání titulu MASTER OF BUSINESS ETIQUETTE se budu věnovat těmto kurzům a moc se na to těším.“
V současné době jako akreditované vzdělávací pracoviště může Krašovská nabízet kurzy v oblasti pohybových aktivit, etikety pro děti a vzdělávání pro trenéry, pedagogy a další zájemce. „Získali jsme pro naše kurzy ty nejlepší odborníky, kteří jsou nejen našimi lektory, ale především garanty. Pro oblast etikety je to Ladislav Špaček a pro oblast sportu Marián Jelínek. Obě osobnosti jsou velkým přínosem a my jsme hrdí, že s námi spolupracují,“ vysvětluje Ilona Křížková.

Zde je výčet kurzů, které si v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků můžete objednat.
Etiketa pro děti – pro předškolní děti a 1. stupeň základní školy
Sportovní a pohybové hry – všeobecná tělesná příprava pro předškolní a mladší školní děti
Cvičení na trampolínkách – pro předškoláky i školáky na profi jumping trampolínkách a certifikovaných trenérů
Parkour workshop – s využitím největšího parkourového hriště v ČR v objektu KACP
Hudebně taneční pohybové hry – taneční průprava pro předškolní i školní děti
Jóga pro děti a kompenzačně zdravotní cvičení – vyrovnání svalových dysbalancí a posturálních vad
Hrajeme deskové hry, stavíme se stavebnicí ROTO – rozboj pregramotnosti, jemné motoriky, technické a manuální zručnosti

Kurzy pro trenéry, tělocvikáře a další zájemce ve spolupráci s Mariánem Jelínkem nabízíme:
Jak vést děti v dnešní době k pohybovým aktivitám – Marián Jelínek – mentální kouč a hokejový trenér
Prevence a regenerace při sportovních aktivitách – David Vrbický – vedoucí fyzioterapeut
Prezentační a komunikační dovednosti – Marek Kopecký – trenér prezentačního a informačního designu

 Více o kurzech najdete na www.krasovska.cz!