Vynořily se informace, že náchodský starosta Jan Birke žádá odvolání ředitelky Oblastní nemocnice Náchod. Co si o tom myslíte?

Současná koalice, která vede náš kraj, je složena z pěti subjektů a každá ze stran má svou odpovědnou gesci. TOP 09 má ve své odpovědnosti zdravotnictví, ČSSD dotace neboli regionální rozvoj a jako řekněme bonus za ten jeden mandát navíc má ČSSD ještě hejtmana. Součástí jakékoli spolupracující formace by na prvním místě měl být i respekt k pomyslným hranicím, což v tomto případě znamená nezasahování do kompetencí kolegy. Nikdy jsem nepřijímal zásadní rozhodnutí, která náleží některému z radních, ať už náměstkům Červíčkovi, Dernerovi či náměstkyni Berdychové. Věřím, že své gesce vedou zodpovědně a nemám důvod si myslet něco jiného. Očekávám tudíž obdobný postoj od nich. Apel pana starosty za ČSSD považuji minimálně za nešťastný. A hlavně neopodstatněný.

Jak byste zhodnotil vedení náchodské nemocnice ředitelkou Urešovou?

Při vší úctě ke svým kolegům, gesce zdravotnictví je patrně nejkomplikovanější a občany nejvíce vnímaná. Právě proto si vážím někoho, kdo má takřka třicetileté profesní zkušenosti z vedení zdravotnických zařízení různého typu, kdo měl tu kuráž čelit spolu se mnou všem těm problémům, kdo se mnou každý den řeší komplikované otázky s personálním zajištěním péče nejenom v Náchodě, ale i Broumově, kdo se umí postavit k problémům a kdo si svými znalostmi a stylem práce získal sympatie zdravotnické odbornosti, lékařů a primářů. S takovými lidmi se nezachází tímto způsobem. Krajské zdravotnictví si nemůže dovolit o ně přijít.

Jak si vysvětlujete tlak náchodského starosty?

Jelikož nejsou žádné racionální manažerské důvody, zbývají k vysvětlení ty iracionální. Známe se dlouho, na radnici v Náchodě jsem v prvních letech jeho působení zastával funkci radního a jednu věc mu nemůže nikdo upřít – energii, kterou vložil do mnoha věcí a která je v Náchodě vidět. Na druhou stranu, ve vztahu k náchodské nemocnici, musím říci, že větší dávka empatie by byla na místě. Paní Urešová by si od něho spíše zasloužila poděkování za to, že se snaží napravit, co bylo v předchozích dobách zanedbáno. Fungující nemocnice je přece bonusem pro nás všechny, ale není to samozřejmostí, čehož právě ČSSD by si měla být vědoma z dob, kdy zdravotnictví měla v Královéhradeckém kraji k zodpovědnosti. A to nejpodstatnější je, že Oblastní nemocnice Náchod a.s. není zařízení města Náchoda, nýbrž Královéhradeckého kraje.

Po přečtení článku v médiích 2. 9. 2019 jsem znepokojen prohlášeními pana starosty Náchoda J. Birkeho. Nevím, kde pan starosta bere informace o špatné komunikaci ředitelky nemocnice I. Urešové s lékaři. Za LOK prohlašuji, že komunikace je naopak zcela v pořádku. Ani nevím o žádné nespokojenosti lékařů s prací paní ředitelky. Pan starosta by měl jmenovat konkrétní osoby, od kterých tyto informace má, nebo svolat setkání zaměstnanců, vedení nemocnice a pana starosty, kde by měl svá tvrzení zcela otevřeně vyjádřit a slyšet reakci zaměstnanců. MUDr. Jaroslav Holík, lékař ortoped, Lékařský odborový klub ON Náchod

www.facebook.com/ales.cabicar