Na této přehlídce regionálního zemědělství a tradic si každý přijde na své

Krajské dožínky se uskuteční už v sobotu 1. září, tentokrát v Boskovicích.  Návštěvníci se mohou těšit na dožínkový trh s prodejem a ochutnávkou regionálních potravin a vín v sousedství areálu letního kina, kde bude probíhat i pestrý kulturní program a zakončení dožínkového průvodu. Prostor za muzeem zaplní různé druhy hospodářských zvířat, chovatelská výstava s ukázkou včelařství, naučná stezka pro děti a přehlídka historické hasičské techniky. Soudobá i historická zemědělská technika bude k vidění na náměstí. Program dožínek začne v 9 hodin v areálu letního kina.

Autor: archiv JMK

Kulturní program bude pestrý

Dopoledne na dožínkovém pódiu zahrají dechové hudby Boskověnka a Holóbkova mozeka, vystoupí folklorní soubory Borověnka, Drahánek, Drahan a Kořeňák. V čele dožínkového průvodu, který vyjde ve 14 hodin od kostela sv. Jakuba, se představí dechová hudba Boskověnka a folklorní soubor Velen. V odpoledním zábavném programu vystoupí například cimbálová muzika Tomáše Zouhara, Horňácký mužský sbor, hudecká muzika a soubor Velička. V 15.20 hodin dojde na vyhlášení výsledků soutěží Regionální potravina a Zlatá chuť jižní Moravy. Dožínky zakončí v 19.30 vystoupení skupiny Robert Křesťan a Druhá tráva. V dožínkovém dopoledni se uskuteční workshop na téma Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru.

Autor: archiv JMK

Na dožínky zve veřejnost hejtman i starostka města

K tradiční velkolepé prezentaci regionálního zemědělství a venkovských tradic hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek zmínil: „Rád bych touto cestou všechny pozval na symbolické zakončení letošních žní v podobě již tradičních krajských dožínek, do Boskovic. Jihomoravský kraj si váží práce zemědělců v našem regionu a v rámci svých rozpočtových možností je maximálně finančně podporuje. Dožínky jsou ideální možností seznámit se s výsledky jejich celoročního úsilí v podobě konkrétních výrobků, a to nejen při vyhlašování soutěží Regionální potravina a Zlatá chuť jižní Moravy. Chtěl bych poděkovat všem parterům a organizátorům letošních dožínek a všem návštěvníkům přeji příjemný kulturní i gastronomický zážitek.“

Autor: archiv JMK

Krajské dožínky se poprvé konaly v roce 2004 v Hustopečích a pořádala je Regionální agrární komora JmK za finančního přispění Jihomoravského kraje. Od roku 2005 již byly organizovány Jihomoravským krajem společně s Regionální agrární komorou JmK a dalšími partnery. Postupně se konaly v Tišnově, Kyjově, Vyškově, Brně a Břeclavi. To, že se letos dožínky konají v Boskovicích, těší tamní starostku Hanu Nedomovou, která prozradila: „Jsem ráda, že v letošním roce jsou to právě Boskovice, které budou na konci prázdnin hostit Jihomoravské dožínky. Žezlo tak přebíráme po loňském pořadateli – městu Břeclav. Tento krajský svátek sklizně u příležitosti ukončení žní nabízí zajímavý kulturní program, přehlídku techniky i zvířat a různé aktivity pro rodiny s dětmi. Věřím, že se dožínky vydaří a že zemědělci i návštěvníci stráví krásné chvíle v našem městě.“

O dožínkách nabídne muzeum vstup zdarma

Při příležitosti Jihomoravských dožínek nabízí Muzeum regionu Boskovicka vstup zdarma do expozice Historické zemědělské stroje a do stálé expozice Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene a na výstavu Nejdelší noc 21. 8. 1968.