Nástrojem pro využití geoinformatiky v praxi jsou tzv. geografické informační systémy, GIS. S těmi se obvykle setkáváme ve formě webové mapové aplikace. Ty jsou sice jen špičkou ledovce možností, které spolupráce map, vědeckých postupů a počítačů nabízí, ale odkrývají nám zajímavé poznatky nebo prostě jen vyprávějí nejrůznější příběhy.

Zdroj: ARCDATA PRAHA, s.r.o.

A tak se můžeme setkat třeba s mapami, které podrobně popisují určitou oblast, jako nedávno publikovaný Atlas CHKO Pálava, ve kterém se seznámíte s přírodním i kulturním dědictvím Pálavských vrchů.

Další mapa nám zase ukazuje, co vše se dá vyčíst z družicových snímků pořízených v pečlivě vybraných infračervených pásmech, díky čemuž z nich lze vyčíst nejen výskyt vegetace, ale také její objem a zdraví.

Technologie GIS hrají hlavní roli i v dalších, náročnějších a závažnějších úlohách, jako je předpovídání sucha nebo analýza bezpečnosti silnic. Díky GIS zkrátka můžeme zkoumat vzájemné vztahy mezi nejrůznějšími jevy – stačí je prostě jen zobrazit v mapě.

Zdroj: ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Přijďte se s nejzajímavějšími z těchto projektů seznámit na Konferenci GIS Esri v ČR, která se bude konat 7. a 8. listopadu 2018 v Praze.

Rádi se s vámi uvidíme.

Více informací o geoinformatice a o konferenci naleznete na stránkách www.arcdata.cz.