Nemocniční infekce související s poskytováním zdravotní péče představují každoročně zbytečnou hrozbu pro mnoho pacientů a jejich rodin. Na druhé straně představují pro zdravotnická zařízení mnohdy enormně vysoké náklady spojené s řešením komplikací způsobených nemocniční nákazou. Revoluční řešení přináší pro český trh dánská společnost ABENA. Jedná se o antimikrobiální rukavice s trvalou antimikrobiální ochranou.

Vyšetřovací rukavice patří mezi jeden ze základních prvků ochrany pacientů a rovněž personálu zdravotnických zařízení. „Praxe ukazuje, že vyšetřovací rukavice hrají klíčovou roli v prevenci kontaminace, šíření a přenosu patogenů ve zdravotnických zařízeních. Toto je hlavní důvod, proč Světová zdravotnická organizace doporučuje používání vyšetřovacích rukavic,“ vysvětluje Petr Babinec, ředitel společnosti ABENA v ČR.

Antimikrobiální rukavice ABENA posunují prevenci ještě o kus dále. Hrají aktivní roli při prevenci vzniku a šíření infekcí. Bakterie, které přichází do styku s rukavicemi jsou hubeny ihned po kontaktu s povrchem rukavice. „Účinnost rukavic byla ověřována jak v zahraničí (Wickham Laboratories), tak v České republice (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) a výsledky byly velmi pozitivní,“ doplňuje Petr Babinec.  „Například u bakterie Staphylococcus aureus, v Česku známé pod názvem Zlatý stafylokok, je účinnost prakticky okamžitá.“

Jak to funguje?

Na rukavicích je použito speciální barvivo, které absorbuje viditelné světlo. Typ osvětlení účinnost rukavice neovlivňuje, stačí opravdu velice nízká hladina světla. Ve chvíli, kdy se rukavice vystaví světelnému působení, začne na povrchu vznikat singletový kyslík. Jedná se o neselektivní systém, který umí rychle reagovat proti mnoha mikrobiálním složkám. Jinými slovy zabíjí mikroby oxidací buněčného proteinu a lipidu. Účinek je navíc trvalý, což znamená, že se používáním rukavice její účinnost nesnižuje, nýbrž zůstává neměnná.

Antimikrobiální rukavice ABENA proto posunují běžnou vyšetřovací rukavici z pasivního ochranného prostředku na zdravotnický prostředek s aktivní ochranou, který snižuje mikrobiální kolonizaci. Snižují riziko přenosu infekce ze zdroje infekce na pacienta náchylného k onemocnění.

Potřeby pacientů a rovněž poskytovatelů zdravotní péče se mění každým dnem. Délka života se prodlužuje a lidstvo čelí stále více multirezistenci bakterií. Je nejvyšší čas, zaměřit se na základní potřeby zdravotní péče zítřka. Antimikrobiální rukavice ABENA jsou jasným příkladem zdravotní péče budoucnosti.

KOMERČNÍ PREZENTACE