Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomické obory doplněné populárním oborem Kadeřník. Sídlem školy je historická budova v malebném prostředí Ondřejské ulice přímo nad lázeňským centrem města, kde probíhá teoretická výuka žáků. Rekonstruovaná budova školy je pro potřeby výuky dobře vybavena odbornými učebnami, informačními technologiemi, didaktickou technikou i bezpečnostními systémy. Teoretickou výuku zajišťuje kolektiv zkušených pedagogů.

Mimořádnou pozornost věnuje škola praktickému vyučování žáků, které pod vedením zkušených mistrů – učitelů probíhá v provozech významných a renomovaných hotelových společností i restaurací města a regionu. Prostředí Karlových Varů a těchto zařízení garantuje odbornému růstu žáků neomezené možnosti. Protože především kvalitní odborná příprava umožňuje pozdější uplatnění na trhu práce, poskytuje škola žákům mnoho příležitostí získat ve zvoleném oboru nadstandardní vědomosti a dovednosti.

Škola provozuje vlastní restauraci, kde kromě odborného výcviku žáků probíhá každoročně řada gastronomických kurzů, seminářů i prezentací vedených uznávanými odborníky.

 

Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž získali mnohá ocenění. Zahraniční aktivity včetně odborných praxí jsou zaměřeny na Německo a Itálii. Odborné práce žáků viditelně doprovázejí významné společenské akce města i kraje. Absolventi působí v gastronomii a hotelnictví na mnoha významných profesních postech. Žáci oboru Kadeřník mají k dispozici zcela nové kadeřnictví.

 

Škola je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se kterou každoročně pořádá prestižní celostátní gastronomickou soutěž žáků středních škol „Lázeňský pohárek“. Škola je nositelem našeho nejvyššího gastronomického vyznamenání, zlatého řádu Magdaleny Dobromily Rettigové.

Staňte se s námi pokračovateli této tradice.

 

Vzdělávací nabídka školy

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 

Tříleté obory ukončené výučním listem
65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
65-51-H/01 Číšník, servírka
65-51-H/01 Číšník, barman, barista
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

Nástavbové studium
65-41-L/51 Gastronomie 

info@ssstravovani.cz

www.ssstravovani.cz