Co podle vás brněnští senioři potřebují?

Se seniory se pravidelně potkáváme na různých akcích a zjišťujeme, s čím mají problémy a co by jim usnadnilo život. Spousta lidí v důchodovém věku nerozumí IT technologiím, nemá internet, neví o různých příspěvcích, o které si mohou požádat, ani nedokáží jednat s úřady. To je ovšem jen vrchol ledovce. Chceme jim samozřejmě nabídnout služby, které jim usnadní život, zároveň si však uvědomujeme, že začít je třeba odjinud. 

Jakou pomoc jim tedy chcete poskytnout?

Rádi bychom stavěli nové domy s pečovatelskou službou v místě jejich trvalého bydliště. Také je nezbytné rozšířit komplexní tísňovou péči a služby pro seniory v jejich domově. Další důležitým krokem jsou denní stacionáře s celodenním programem, které by jim pomohly s péčí, ale také se zapojením do veřejného života. Na co nesmíme zapomenout, je rozvoj městských nemocnic a poliklinik. Každá městská část by měla poskytovat svým obyvatelům včetně seniorů dostupnou a kvalitní zdravotní péči. 

Hovořil jste o internetové negramotnosti. Jak chcete v této oblasti působit na seniory?

Předtím, něž jsem se pustil do věcí veřejných, jsem pracoval celý svůj život v oboru Informačních technologií. Nejdříve jako technik sálových počítačů, následně jako obchodník ICT. Tento obor mě provází i v současné pozici místostarosty městské části Brno-Kohoutovice. Zajímám se o elektronizaci veřejné správy a pro seniory chystám osvětové přednášky. Díky těm se budou moci seznámit nejen s počítačem a internetem, ale i s různými programy, které jim mohou zpříjemnit a usnadnit život. Na nich se mohou pravidelně potkávat. Osamělost totiž trápí seniory ještě častěji než internetová negramotnost.

Jaké jsou vaše konkrétní plány pro městskou část Brno-Kohoutovice?

V současné době připravujeme změnu v lokalitě Stavební dvůr. Zde by měl v budoucnu místo komerčních prostor vzniknout dům s pečovatelskou službou. Další záležitostí, která bude pro Kohoutovice prioritou, je lepší dostupnost sociální a zdravotní péče a také větší bezbariérovost celé městské části. Chtěl bych se zasadit o to, aby byl standardní život pro naše obyvatele v důchodovém věku méně obtížný, a aby Kohoutovice stále platily za krásné a čisté místo příjemné pro život. 

Karel Aujeský