Problém, kterému se aktuálně věnuje, je narušování veřejného pořádku a s tím související pořádek a čistota v ulicích. Nedávno proto inicioval vznik pracovní skupiny na úrovni města, kraje, policie a dalších subjektů. Kandidátovi na primátora města Olomouce za hnutí ANO jsme položili čtyři otázky.

Pochopila jsem, že pořádek a čistota v ulicích je jednou z vašich priorit. Co v tomto směru chcete jako primátor zlepšit?

Nehledejte v tom nic výjimečného. Žijeme sice v krajské metropoli s rozpočtem téměř 2,5 miliardy, ale já přesto roli primátora vnímám obdobně jako roli starosty na malém městě. Je to pracovní úvazek na 100 %, který vyžaduje nejen široký odborný rozhled, ale i praktické dovednosti a zkušenosti z fungování veřejné správy. A co je pro mě hlavní, vyžaduje zájem o každodenní problémy lidí. Když vyjdete před dům, očekáváte čisté ulice, vyvezené odpadky, udržovanou zeleň a bezpečnou cestu za prací nebo zábavou. Nechcete, aby vás obtěžovali agresivní a opilí pobudové. Nechcete míjet opuštěné budovy a zdivočelou zeleň, kde se hromadí odpadky a schází feťáci. Starat se o pořádek ve městě není populismus, je to služba veřejnosti, kterou má primátor zajišťovat. Prostě je mi praktická každodenní politika bližší než veřejné proslovy a stříhání pásek, i když ani tomu se jako primátor nevyhnu. Olomouc na tom vůbec není špatně, nebudu tady strašit lidi, ale je co zlepšovat.

Jaké konkrétní kroky jako primátor chcete v této problematice realizovat?

Máme vytipovánu řadu lokalit, kde enormně narostlo narušování veřejného pořádku, obtěžování občanů, znečišťování veřejných prostranství. Tady musí zintenzivnit svou práci městská policie, technické služby a počítáme i se širším zapojením neziskovek, které město významně dotuje a já budu chtít za poskytnuté dotace vidět výsledky práce i v ulicích města. Připravujeme opatření pro udržení pořádku a čistoty v MHD. Rád bych vytvořil dotační program pro estetizaci soukromých budov v památkové rezervaci, které poškozují sprejeři. Uvažuji o širším zapojení komisí městských částí nebo sdružení vlastníků bytových domů do údržby zeleně a městského mobiliáře jako jsou lavičky, pískoviště a podobně. Vnímám město daleko více jako komunitu lidí, kterým zaleží na tom, kde a jak žijí. Nikdy nebudeme mít tolik strážníků, aby hlídali každou problémovou lokalitu, a tak je i tak trochu na nás, občanech, abychom se o své okolí starali. Většina opatření je zřejmá a tady se vracím k první otázce. Primátor musí „mít koule“ je prosazovat. Pak se dostaví výsledky.

Vy jste zkušený manažer s léty praxe v soukromé i veřejné sféře. Působíte v městském i krajském zastupitelstvu. Dá se říct, že kladete velký důraz na řízení i v politice?

Město je korporací se stovkami zaměstnanců, 30 školami a školkami, majetkovým podílem v sedmi obchodních společnostech a pěti příspěvkovými organizacemi. V jejím čele nemůže stát člověk, který nikdy nic neřídil. Nemyslím jen řízení lidí, ale také řízení velkých investičních projektů a evropských dotací, protože Olomouc odpovídá za miliardové dotace z EU do celého regionu olomoucké aglomerace. Myslím tím schopnost řídit veřejnou politiku města v oblasti sociální, bezpečnosti, životního prostředí nebo dopravy. Jen v dopravě musíme kromě investic do oprav silnic a tramvajových tratí v následujících letech investovat miliardy do obnovy dopravních prostředků a jejich zázemí. A mohl bych pokračovat dlouhým výčtem v dalších oblastech, jako je nakládání s odpady, sport a další. Mluvil jsem o odbornosti a tady vidíte, že dobrý primátor je takový Ferda mravenec. A i mezi všemi těmi miliardami musí zůstat nohama na zemi. A když za ním přijdete s problémem, měl by vás vyslechnout a pomoct vám.

Těch problémů co občany trápí je kromě pořádku a bezpečnosti celá řada. Které další jsou vaší prioritou?

Stejně jako v dalších městech je to otázka parkování. Město zpracovalo analýzu parkovacích potřeb a nové vedení bude stát před úkolem začít parkovací místa projektovat a budovat. A samozřejmě sehnat na to peníze. Taky nám houstne doprava a v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření je situace v některých částech kritická. S tím souvisí nejen rozvoj cyklodopravy ale i péče a rozvoj městské zeleně, což jde mnohde proti sobě s budováním parkovacích míst. Sama vidíte, že kromě schopnosti to všechno uřídit, musí být prioritou primátora na to všechno zajistit finance. Jsme druhým nejzadluženějším městem v zemi. Díky hospodářskému růstu země rostou příjmy města a můžeme splácet i téměř dvoumiliardový dluh, který nám nechali předchozí správci města. Kdybych byl populista bez odpovědnosti, začnu před volbami slibovat, co všechno bude zadarmo nebo jaké poplatky zruším. Protože vím, co město potřebuje pro své fungování a rozvoj, nic takového do mých priorit nepatří. Chci předat našim dětem fungující Olomouc, která je pro každého, kdo ji poznal, láskou na celý život.

www.facebook.com/MirekZbanek