Jsem pro nekompromisní terénní kontroly veškerých žadatelů a příjemců sociálních příspěvků, schvaluji  právo na legální vlastnictví zbraní zakotvené v ústavním pořádku, nejsem pro přijímání uprchlíků z africké cesty, jsem pro zastavení veškerých integračních programů menšin, jsem proti adopci dětí u homosexuálních a lesbických párů a legalizaci marihuany. 

Za tu dobu, co se na Mariánskolázeňsku a v Teplé v rámci  volebního obvodu č. 2 volí senátor, nepamatuji předvolební kampaň na takové úrovni, jako je letos. Jediné co mi opravdu chybí, jsou jednoznačná stanoviska mých protikandidátů k celospolečenským tématům. Nejspíše to vychází z reálné skutečnosti, že jsou stranickými kandidáty renomovaných politických subjektů a jejich politická rozhodnutí ve formě hlasování musí odpovídat stranickým příslušnostem. Každý hlas senátora z celkového počtu 81 v celospolečenských tématech je velice důležitý. S ohledem na to, že v podstatné části se moje postoje a politická rétorika absolutně odlišuje od mých významných protikandidátů, rozhodl jsem se zveřejnit mé postoje k celospolečenským tématům.                                                                                    

 

PŘÍSNÉ TERÉNNÍ KONTROLY ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ SOCIÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Zneužívání sociálních dávek, je nutné řešit koncepčně. Vyloučená lokalita je pouze přenesení problému o několik kilometrů dál. Základem skutečného řešení je navrácení pravomoci v této oblasti obcím, které mají osobní a místní znalost, která chybí Úřadu práce ČR. Ruku v ruce musí být zahájeny jak u žadatelů, tak u příjemců sociálních dávek terénní kontroly, které jednak prověří pravdivost uváděných údajů u osob nárokujících dávky a dále zda u příjemců dávek nepominuly důvody oprávněnosti čerpání. Uvedení nepravdivých důvodů pro nárok čerpání a úmyslné čerpaní dávek po zřejmém pominutí oprávněného důvodu, musí být klasifikováno jako trestný čin podvodu. Ve společnosti vznikne lepší nálada, než když lidé vědí, že jsou zde skupiny lidí, které již z principu žijí na úkor společnosti a v lepším společenském světle budou i ti co dávky čerpají oprávněně.

 

SCHVALUJI PRÁVO NA LEGÁLNÍ VLASTNĚNÍ ZBRANÍ ZAKOTVENÉ V ÚSTAVNÍM POŘÁDKU.       

Právo nosit zbraň k obraně života, majetku, sebe a své rodiny, bylo výsadou a dokonce i povinností svobodných lidí po tisíce let. Zbraně v rukou občanů jsou atributem 

svobody, nezávislosti a demokratického vývoje. Česká republika, země s jedním z nejlepších zákonů o zbraních a střelivu na světě musí setrvat na své současné legislativě a navíc snahy úředníků EU eliminovat zakotvením práva legálního vlastnictví zbraní v ústavním pořádku.   

 

 

JSEM PROTI MOŽNOSTI ADOPCE DĚTÍ U HOMOSEXUÁLNÍCH A LESBICKÝCH PÁRŮ A LEGALIZACI MARIHUANY. 

Přes deset let práce při dokumentování násilné trestné činnosti, mi dává nepopiratelné právo, se k této otázce vyjádřit. Dovedete si představit psychické a vývojové problémy dítěte, jehož životní sexuální orientace bude klasická a přitom se dennodenně bude potkávat s něčím, co bude proti jeho přirozenosti a naopak jak se bude dívat a přistupovat ke svému adoptovanému dítěti homosexuální pár, když začne srovnávat svoji přirozenost s jeho přirozeností. Vždy vznikne anomálie, která v širším společenském pojetí přinese negativní dopady. 

V dnešním společenském trendu zákazů kouření kdekoliv s odůvodněním ochrany zdraví společnosti, při boji proti alkoholismu a drogové závislosti přichází od Pirátské strany návrh novely zákona o návykových látkách, která legalizuje pěstování a přechovávání marihuany pro vlastní potřebu. Připadá mi, že část společnosti má za cíl vytvořit typ člověka, který bude poslušný pracovní nástroj, vše přijímající konzumní typ, který bude uzavřen ve svém buď virtuálním světě, nebo jeho vlastní myšlení bude utlumeno psychotropními látkami. Můžete mi někdo prozradit, co se změní na negativním působení cannabisu schválením této novely? Nechápu a jsem proti legalizaci marihuany, krom využití ve zdravotní.  

 

JSEM PROTI PŘIJÍMÁNÍ UPRCHLÍKŮ Z AFRICKÉ CESTY A PRO ZASTAVENÍ VEŠKERÝCH INTEGRAČNÍCH PROGRAMŮ MENŠIN.

Zde snad bylo řečeno mnohokráte všechno. Tedy něco jiného. Ty ušetřené peníze dejme ve prospěch mezigenerační solidarity pro krásný život našich seniorů a vytvořme takové podmínky mladým lidem, aby se nemuseli bát mít potomka. Už dost falešných představ jak někoho převychováme. 


Iniciování legislativních změn 

Ve zkratce dále uvádím mé zájmové legislativní iniciativy:  "Regionální věrnost" u absolventů VŠ, zastavení exekutorské činnosti ve prospěch obchodníků s penězi, jak v bankovní tak v nebankovní oblasti a to v segmentu půjček fyzických osob. K mým hlavním tématům patří řešení dlouhodobého výpadku zdravotní péče v některých regionech, kdy řešením z mé strany jsou regionální sazby úhradových vyhlášek. 


Činnost pro region 

V oblasti mé činnosti pro region uvedu pouze dva základní tématické okruhy.  Jako první je informovanost a dosažitelnost senátora jak občanem, tak představiteli obcí a dalších organizací tak, aby mohl v rámci svých pravomocí pomáhat. Region musí vědět, že nějakého senátora vůbec má. Proto musí vzniknout kontaktní místa v Sokolově, Kraslicích, Toužimi, Teplé a v Mariánských Lázních.

Druhé téma je život v obcích. Pokud lidé žijí v části regionu, kde společnost decimovaná tržním hospodářstvím nedovede zajistit potřebnou infrastrukturu, je to pro ně tragédie. Pokud chceme, aby v malých obcích dále žili lidé, musíme jim tam vytvořit podmínky k životu. Tou nejrychlejší cestou bez dlouhého povídání jsou takzvaná sociální auta, která tamní obyvatele dovezou v případě potřeby za lékařem, či jinou občanskou vybaveností.

 

To je ve zkratce moje politická cesta. Zkuste se nade mnou zamyslet. Jsem si vědom toho, že náš region potřebuje senátora v roli politického sebevraha, který není na svém postu ekonomicky závislý.  

 

Josef Zickler