Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

Každá kampaň stejně jako jakékoli lidské dění má stránku formální a obsahovou. Po stránce formy ji proto povedu přívětivě a důstojně, seriózně, ale také radostně. Chci, aby mě potenciální voliči vnímali jako jednoho z obyvatel Jižního Města, který je tu pro ně, neboť se tak cítím. Před 5 lety jsem založila na Jižním Městě pracoviště, BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje, které ročně vyšetří více, než 20 000 žen. Z 200 denně vyšetřených klientek je nejméně 40% místních obyvatelek. Když jsem se v roce 2011 rozhodovala, kam pracoviště umístit, vybrala jsem si mezi dalšími lukrativně se jevícími adresami právě tuto. Vím, že si Jižní Město preventivní mamografické pracoviště zasloužilo, a to vzhledem k počtu žen ve screeningovém věku zde žijících. Je to vlastně jedno velké město krajského významu.

Jaké profesní či životní zkušeností chcete při práci v Senátu uplatnit?

Práci v Senátu si představuji jako kontinuální proces navazující na veškerou mojí dosavadní práci. Chtěla bych přinášet témata, kterým rozumím, která jsem si ověřila v téměř 30leté praxi a která umím jednoznačně vysvětlit. Všechny zdravotnické i nezdravotnické projekty, které jsem v životě realizovala, měly vždy celospolečenský význam, nesledovala jsem osobní prospěch. S touto vizí přistupuji i ke své kandidatuře do senátu.

Co nejvíc trápí Jižní Město v Praze 11, za které kandidujete?

Žila jsem na Jižním Městě 13 let v jeho části, která se jmenuje JM II, v Augustinově ulici vedle Pošepného náměstí. Prožila jsem zde se svými dětmi hezké roky díky blízkosti Krčského lesa a dobré vybavenosti. Velmi jsem se v 90. letech občansky angažovala, a tak vím, že obyvatele tehdy trápil nedostatek základních škol. V dnešní době nabízí Jižní Město svým obyvatelům prakticky vše, co je k životu zapotřebí, jsou spojeni trasou C Metra s centrální Prahou. Jižnímu Městu však chybí koncepce menších celků jako je například jasně definované náměstí, což obyvatelé měst o stejném počtu 80 000 obyvatel v jiných částech ČR bez úsilí mají. Proto jsou obavy z dalších neuvážených developerských projektů, které by nenávratně měnily JM v neútulný celek a pražský satelit bytových domů.

Na které téma se chcete v Senátu zaměřit?

Senát jakožto zákonodárný orgán se především zabývá obecnými tématy, která trápí všechny občany stejně, ať žijí v ČR kdekoli. V tomto se moje celoživotní směřování se zaměřením Senátu potkává a doplňuje. Jakožto dlouholetá členka a současná předsedkyně Okresního sdružení České lékařské komory pro Prahu 4 a zároveň aktivně pracující lékařka chci přinášet na senátní půdu reálný pohled na kvality i problémy českého zdravotnictví, chci se angažovat především v tom, aby zákony týkající se zdravotnictví byly dobré a v praxi proto konzumovatelné. Vystudovala jsem původně Fakultu dětského lékařství UK. Téma dětského zdraví a duševního rozvoje dětí jsem nikdy neopustila. Chci se vyjadřovat i k těmto tématům, mám je zažitá ze svého života, ale hlavně z rozhovorů s mými pacientkami a klientkami, po letech setkávání mám s některými velmi osobní vztah. Mnohé z nich jsou veřejně známé autority a v mé kandidatuře mne podporují. Jako bývalou vedoucí na skautských i postskautských táborech mě srdečně zajímá také téma dětských mimoškolních aktivit, pobyty dětí v přírodě, vedení dětí k samostatnosti a skutečné dospělosti. Hluboce mě však zajímají i formy školního vzdělávání, zejména ty, které vedou ke skutečné vzdělanosti a logickému úsudku.

Jak nejraději relaxujete po své práci? Která místa nejraději navštěvujete ve vašem regionu?

Do Prahy jsem přišla z Klatov, dětství jsem prožila na Šumavě. Proto jsem šťastná, že žiju v blízkosti Krčského lesa i nyní, když jsem se z Jižního Města II přestěhovala do Zeleného údolí, jen na opačný konec lesa, než jsem bydlela původně. Do lesa mě denně za každého počasí vyvede můj pes Béla. Pokud mohu navštívit koncert vážné hudby nebo dokonce operního zpěvu jsem šťastná. Hluboce relaxuji, když si mohu s přáteli zazpívat a zahrát si na kontrabas nebo na kytaru. Dovolená u moře pod stanem, cestování z campu do campu, to je můj prázdninový relaxační styl, ve kterém i po letech užívám všeho, co jsem se v mládí naučila ve skautingu a v přírodě.