Znáte to. Jsou lidé, kteří hodně mluví, skutky ale nepřicházejí. Dost často jsou jejich slova jen opakováním líbivých hesel a vět. Před volbami je to jev naprosto běžný. Občas ale volič může potkat i lidi, kteří hovoří o konkrétních věcech. Kritizují, ale vzápětí nabízejí aktivní řešení. 

Termín podzimních voleb do Senátu se blíží, a tak kandidáti obou popsaných ražení začínají vstupovat na scénu a připravovat se na předvolební maraton. Jedním z nich je i předseda hnutí ŘN – Vlastenecká unie Josef Zickler. Rozhodl se ucházet o přízeň voličů v regionu, kde celý život žije a v posledních dvou desetiletích podniká, tedy na Sokolovsku. Za dvaašedesátiletým Zicklerem nestojí žádná šedá eminence, které by musel skládat účty. I proto si může dovolit prohlásit:  „Nejsem ničí loutka.“ Prázdné fráze od něj neuslyšíte, konkrétní návrhy ale ano. Týkají se několika oblastí, které jsou častou Achillovou patou lidí žijících obyčejné životy a to i těch kteří žijí v malých obcích. Uvedu zde alespoň některé návrhy, které nám představil.

"Exekutoři bez práce!"

Josef Zickler pojmenoval jako obrovský regionální problém občanů oblast exekucí, kde v exekučním řízení je až 70 procent občanů. Proto by rád prosadil stopku exekucím ve sféře finančních služeb v rámci fyzických osob. „Jednoduše řečeno, půjčí-li si fyzická osoba peníze, nebude moci tyto peníze nadále vymáhat exekutor“, uvádí Zickler a vysvětluje, že pokud jakýkoli subjekt bankovního nebo nebankovního sektoru podniká v oblasti obchodu s penězi s cílem zisku z úrokových sazeb je standardní, že pracuje se instrumentem záruky daného obchodu. To je nutné, považovat v daném segmentu podnikání za dostatečné a vyjmout z exekutorské činnosti vymáhání pohledávek na fyzických osobách pro obchodníky v oblasti finančních služeb a to jak v bankovním tak nebankovním sektoru. "Doprovodným jevem bude odpovědnější přístup obchodníků s penězi ke své práci a hlavně k výběru klientů. A též i automatické omezení reklam na takové produkty."

 Josef ZicklerZdroj: Denik


"Lékaři i na vesnici!"

 

Další řešení, které mě zaujalo, přináší v oblasti zdravotnictví. Konkrétně řeší nedostatečné pokrytí lékařské péče v některých regionech. „Řešení je překvapivě jednoduché a to zavedením regionálních sazeb zdravotních výkonů v takzvaných úhradových vyhláškách. Zubař samozřejmě bude raději sloužit někde, kde dostane od pojišťovny za plombu kupříkladu dvojnásobek standardní částky“, dodává Zickler. Pro lékaře (zubaře a další specialisty) skutečně není atraktivní vykonávat praxi v regionech jako třeba Sokolovsko a ještě méně v malých městech. Lidé za nimi musejí složitě cestovat mnoho kilometrů. V případě, že úhradová vyhláška bude zohledňovat stávající situaci podstatně vyššími tarify vyplácenými pojišťovnou za lékařské a zdravotní služby v těchto postižených regionech, zákonitě dojde s ohledem na tržní ekonomiku k nárůstu zájmu lékařů o tyto regiony a samozřejmě ke zlepšení života obyvatel  postižených regionů a především venkova. 

 "Návrat života do vesnic!"

 

„Pokud lidé žijí v části regionu, kde společnost decimovaná tržním hospodářstvím nedovede zajistit potřebnou infrastrukturu, je to pro ně tragédie. Mluvím především o malých a menších obcích, které v našem regionu jsou. Pokud chceme, aby tam dále žili lidé, musí jim společnost vytvořit podmínky k životu“, uvádí Josef Zickler v dalším otevřeném tématu.  K lékaři přece musí někdy každý, nakupovat samozřejmě také. Když není vlastní auto a autobus jezdí z vesnice ráno a na Vánoce, co dělat? Řešení je opět jednoduché. Vedle seniorbusů takzvaná sociální auta. Při zpracování dobré logistiky a pravidel využívání, zlepší neskutečným způsobem podmínky života v obcích. „Pořád utrácíme obrovské peníze za integraci bůhví koho, místo abychom vrátili podmínky běžného života do obcí.“ 

 "Rozhodování o dávkách do rukou obcím!"

 

Další zásadní téma je sociální systém, konkrétně koncepční změny v terénní kontrolní činnosti, které by minimalizovaly možnost zneužívání sociálního systému. „Jednou ze zásadních změn je odebrání rozhodovacích pravomocí Úřadu práce ČR a  navrácení rozhodovacích pravomocí v sociální oblasti obcím. Úřad práce ČR nemůže nikdy kvalifikovaně rozhodovat. Důvodem je ta skutečnost, že úředníkům chybí místní i osobní znalost a nikdy nejsou schopni provést v dostatečné četnosti, terénní kontroly na tak velkém území, které spadá pod jednu pobočku ÚP. Sokolovské vyloučené lokality jsou pěkná věc, ale problém neřeší, pouze ho přesouvají do okolních měst a obcí."

"Levnější voda za uhelný prach!"

 

Poslední téma, které jsem vybral z prezentace Josefa Zicklera je čistě domácí Sokolovské.  Již několik generací žijí občané ve společné symbióze s těžbou uhlí. „Těžba dává regionu garanci ekonomické stability a rozvoje, ale na druhou stranu s sebou nese negativa jako uhelný prach“, říká Josef Zickler. Podle něj jsou v životě důležité maličkosti. „Myslím, že za pobývání v ekologicky nevýhodném regionu náleží občanům přímá kompenzace.“ Tu kompenzaci vidí zcela reálně v regulaci ceny vody. „V lokalitách s největším dopadem prašnosti, bude cena vody do určitého stanoveného objemu odběru dotována tak, aby byla podstatně nižší, než cena běžná. Problém to fakticky sice nevyřeší, ale člověk si ten chodník před domem a okna umyje častěji s dobrým pocitem, že se mu někdo alespoň snaží kompenzovat situaci,“ vysvětluje Zickler. Dodává, že nemá představu, aby SUAS (společnost, která v regionu těžbu uhlí provozuje) dávala do oblasti víc peněz. „Těch už dává dost. Jde o restrukturalizaci konečných příjemců a konkrétní využití,“ uzavírá Zickler, kandidát do Senátu, v říjnu 2018.

Martin Sova