Můj život je spjatý s jižní Moravou, proto se ve své práci snažím přispívat k pěstování tradic, které jsou pro náš region důležité. Podporuji prorodinnou politiku a kultivaci prostranství, které nás obklopuje.

V komunální politice se pohybuji šest let, i když původně jsem vystudovaný sociolog. V našem městě Bučovice se snažíme, aby se zde lidé cítili jako doma – příjemně a bezpečně. Upravili jsme mnohá, dříve zanedbaná veřejná prostranství, zřídili nová dětská hřiště, investujeme více do oprav cest a silnic, vybudovali jsme městský kamerový systém a rozběhli jsme projektové přípravy na budování cyklotras. Rodiny se mohou těšit na nové mateřské centrum a další výhody, které považuji za nezbytné, protože prorodinnou politiku považuji za jednu ze svých priorit. K celému Jihomoravskému kraji mám velmi srdečný vztah a při své práci se snažím přispívat k pěstování tradic, které jsou pro další rozvoj našeho regionu důležité.

http://www.kdujiznimorava.cz/politika/