V Krajském kole spolu bojovalo celkem 8 družstev.

Ostravu reprezentovala družstva organizátorů akce VSPŠ pod vedením Ing. Alice Loserthové, družstvo SPŠ strojní pod vedením Ing. Ivony Zezulčíkové, družstvo SPŠ stavební pod vedením Ing. Silvie Kempové a družstvo AVE ARTU pod vedením Mgr. Ivo Waldera. Z Českého Těšína přijelo soutěžit družstvo Gymnázia Josefa Božka pod vedením Mgr. Melánie Gaierové, z Kopřivnice se soutěže zúčastnilo družstvo VOŠ, SOŠ a SOU pod vedením Ing. Jiřího Pišteckého, z Havířova družstvo SPŠ stavební pod vedením Ing. Naděždy Drbuškové a z Frýdku-Místku družstvo Gymnázia a SOŠ Cihelní pod vedením Mgr. Libora Lepíka.

Úkolem týmů, složených ze 4 studentů, bylo za 4 hodiny sestavit model jeřábu ze 400 kusů dřevěných špejlí lepených pomocí tavných pistolí. Družstva mohla použít protizávaží a provázek o délce 3 metry. Model musel splňovat předem daná kritéria ohledně rozměrů podstavy, výšky modelu i délky vodorovného ramene.

Součástí hodnocení byla zátěžová zkouška, která měla potvrdit poměr zátěže vedoucí k destrukci nebo porušení stability jeřábu vzhledem k jeho skutečné hmotnosti. Kromě výsledku zátěžové zkoušky hodnotila odborná komise také design, kvalitu zpracování a dodržení konstrukčního záměru podle předem připravených výkresů.  Do hodnocení se kromě odborníků z praxe zapojili i vedoucí družstev z řad pedagogů, kteří družstvo na soutěži doprovázeli. Rozhodování opravdu nebylo snadné.

Všechny zúčastněné týmy pracovaly s obrovským nasazením, ale vítěz mohl být jen jeden. Hlavní cenu, kterou byly tablety, si odneslo družstvo SPŠ strojní z Ostravy-
-Vítkovic, které vsadilo na subtilnost konstrukce a zajímavý design. Jejich model unesl více než 43násobek jeho hmotnosti, což bylo mnohonásobně více, než u dalších modelů, kde byla nosnost pouze 1–6násobek změřené hmotnosti.

Autorkou projektu a článku: PaedDr. Dana Kopcová.

Zdroj: Ing. A. Loserthová a D. KopcováAutor: Ing. A. Loserthová a D. Kopcová