Poslední čtvrtstoletí ji představuje firma Kronospan, která vyrábí dřevotřískové a OSB desky. Před lety koupila Jihlavské dřevařské závody a zcela proměnila způsob výroby do podoby nejmodernějšího dřevařského závodu ve střední Evropě.

Současnými jednateli Kronospanu jsou Sylva Krechlerová a Martin Dvořáček. Oba považují Kronospan za zdravou jihlavskou firmu, která se stále rozvíjí, neustále investuje do technologií, váží si svých zaměstnanců a podporuje regionální kulturní a vzdělávací projekty. 

Letos je tomu 25 let, kdy firma Kronospan koupila Jihlavské dřevařské závody, které místní znali pod zlidovělým názvem Dřevostavba. Jak se za tu dobu proměnila výroba?

Sylva Krechlerová: Velmi výrazně. Kronospan se hned od začátku zaměřoval na co nejmodernější způsob výroby. Prvním a zásadním úkolem bylo vyřešit sušárnu, na kterou Jihlavským dřevařským závodům chybělo dovozní povolení. Tuto sušárnu jsme zbourali a postavili zcela novou, moderní, která splňovala emisní limity. Postupně jsme modernizovali výrobní linky i postupy. V každé etapě jsme pracovali s těmi nejmodernějšími technologiemi a je tomu tak stále.

Martin Dvořáček: Každá průmyslová výroba má určité dopady na životní prostředí a vždy záleží na zodpovědnosti firmy, jak se k tomu postaví. Kronospan to bere velmi vážně. Do vlastního vývoje a technologií, které tyto dopady zmírňují, jsme za ta léta investovali pět set milionů eur. Naším cílem je technologicky vylepšovat produkty tak, aby jejich výroba byla co nejefektivnější a nejvíce přívětivá k životnímu prostředí.

Jednatelka Kronospanu Sylva Krechlerová.Jednatelka Kronospanu Sylva Krechlerová.Autor: Kronospan/archiv

Můžete nám uvést příklad některé vlastní technologie?

Sylva Krechlerová: Vyvinuli jsme například speciální filtrační systém UTWS, který snižuje emise organických látek o 95 %.  Odborníci ho označili za nejlepší technologii v této oblasti. Nic lepšího dosud nikde neexistuje. A Jihlava byla první, kde tyto filtry byly instalovány.

Martin Dvořáček: V Jihlavě je používáme už dvanáct let. Když se podíváme do zahraničí, tak tam jsou většinou tyto filtry instalovány až v posledních letech. Tady je jasně vidět, že Kronospan pracuje nejen s těmi nejlepšími technologiemi, ale také je výrazně v předstihu před ostatními.

Jednatel Kronospanu Martin Dvořáček.Jednatel Kronospanu Martin Dvořáček.Autor: Kronospan/archiv

 Pokračování rozhovoru najdete na www.mojekrono.cz