Mám velké zkušenosti z oblasti sociální péče a vím, že je to oblast velmi problematická.

Narodila jsem se a bydlím v Boskovicích. Čtrnáct let jsem místostarostkou Boskovic a od roku 2012 i krajskou zastupitelkou. Spolu s oblastmi životního prostředí, dopravy a školství se věnuji také občanským sdružením. Prosazuji zájmy mateřských a rodinných center, dětských skupin a aktivně podporuji sociální zařízení, a to nejen pro seniory. Usiluji o zachování a další rozvoj našeho kulturního a přírodního dědictví a také o zlepšení dopravní dostupnosti jihomoravského regionu. Je nezbytné dokončit výstavbu rychlostní silnice R43, která by zlepšila dopravní situaci, zajistila větší bezpečnost řidičů a posílila další rozvoj jižní Moravy. A co se mi zatím v Boskovicích podařilo? K mým úspěšným projektům patří akce památkové obnovy, vybudování dvou cyklostezek, modernizace sběrného dvora, bezbariérové a bezpečnostní úpravy většiny přechodů a charitativní akce na podporu neziskového sektoru

http://www.kdujiznimorava.cz/politika/