Klasika zůstává klasikou…

Klasické školy jsme si zažili téměř všichni, jistě nemusíme rozepisovat, jak to v nich chodí. I když jsme třeba i měli výborného učitele, nelze zapomenout na to, jak na nás působilo známkování, porovnávání se spolužáky a co všechno jsme si z ní odnesli.

Existují ale i alternativy!

Nezapomeňte, že důležité je školu vybírat s ohledem na dítě. Sami nejlépe znáte jeho povahu, specifika, slabiny i silné stránky. Nabídka škol je dnes opravdu široká a alternativy ke klasice existují!

V Olomouci např. existuje jedna z deseti ScioŠkol. Základní škola, v níž nezvoní, je méně předmětů a děti se podílejí na podobě svého vzdělávání. Rostou z nich lidé, kteří se budou schopni zodpovědně celý život učit něčemu potřebnému. Lidé, kteří se budou umět rozhodovat, co se mají učit a jak to nejlépe udělat.

Zdá se to být ta pravá škola? Nejprve si odpovězte na následující otázky:

Jaké má být vaše dítě v 15 letech, tedy zhruba na konci základní školy? Pokud máte jasnou představu, jakou životní drahou by se váš potomek měl ubírat - například už máte vyhlédnutou konkrétní střední školu, plánujete mu dráhu zubního lékaře apod., pak hledejte jinde. Pokud ale stojíte o to, aby se vaše dítě umělo samo rozhodnout, své rozhodnutí přesvědčivě obhájit a také za ním jít, pak o ScioŠkole uvažujte.

Dovedete si představit, že vaše dítě místo známek dostává od svého pedagoga konkrétní zpětnou vazbu, dokonce že se zčásti hodnotí samo? Pokud pro vás nejsou důležité jedničky jako odměna za správný výkon a čtyřky a pětky jako trest za neučení se, ale naopak oceníte, že váš potomek ví, že se učí především kvůli sobě, můžete o ScioŠkole dál přemýšlet.

Je pro vás důležité, aby dítě umělo přesně a správně splnit zadaný úkol, nebo je cennější, když si stanoví svůj výukový cíl, učí se rozvrhnout si svůj čas a umí zhodnotit, kam se posunulo? Asi tušíte asi, že ve ScioŠkole jde o to druhé.

Zaujala vás ScioŠkola? Stavte se na některé z akcí:

20. 2. Setkání s Petrom Živým
20. 3. DOD + Beseda na téma Jací budou absolventi ScioŠkoly?
26. 3. Konference s manžely Kopřivovými (Respektovat a být respektován)
17. 4. Beseda na téma Tři roky zkušeností ve ScioŠkole

Více informací o ScioŠkole, jejích hodnotách i akcích najdete na www.olomouc.scioskola.cz nebo na FB Scioskola Olomouc.