OVB radí s využitím úvěru ze stavebního spoření, které můžete kombinovat s hypotečním úvěrem

Asociace českých stavebních spořitelen uvádí, že stavební spoření je v České republice poskytováno již 25 let a za tu dobu stavební spořitelny poskytly 2,4 miliony úvěrů na bydlení (cca za 850 miliard Kč), z čehož byl více než 1 milion úvěrů použit na rekonstrukci či modernizaci. Stavební spořitelny (na rozdíl od hypotečních bank) poskytují úvěry pouze spořícím účastníkům stavebního spoření a samozřejmě těm, kteří dle pravidel stavební spořitelny získali nárok na úvěr.

Stavební spoření mohou poskytovat jen specializované banky na základě zvláštní licence od České národní banky. Aktuálně vlastní tuto licenci pět stavebních spořitelen, které jsou členy Asociace českých stavebních spořitelen, jedná se o následující: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Podnikání stavebních spořitelen je regulováno striktními pravidly, která omezují veškeré rizikové obchodní aktivity. Pokud zrovna nejste odborníky v problematice získávání hypoték, je pro vás nejlepší využít služby certifikovaného poradce. Finanční poradci z OVB Allfinanz zhodnotí individuálně vaši situaci a navrhnou možná řešení pro získání potřebných financí.

Nárok na úvěr ze stavebního spoření vznikne spořícímu klientovi po splnění stanovených podmínek, nejdříve však po 24 měsících (což je zákonem stanovená lhůta). Pokud mají stavební spořitelny dostatek finančních prostředků, mohou poskytovat klientům tzv. překlenovací úvěry (meziúvěry), které slouží k dřívějšímu financování bytových potřeb klientů do doby, než získají nárok na úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr není obvykle splácen postupně, ale jednorázovou splátkou v okamžiku přidělení cílové částky. Do doby přidělení se platí z překlenovacího úvěru pouze úroky a zároveň se spoří na účtu stavebního spoření. V určitém momentu je překlenovací úvěr jednorázově splacen přidělenou cílovou částkou, která je tvořena prostředky z účtu stavebního spoření a úvěrem ze stavebního spoření.

Dofinancování hypotečního úvěru úvěrem ze stavebního spoření


Jak je známo, banky výrazněji omezily poskytování hypoték nad 80 % hodnoty nemovitosti. Platí tedy jednoduché pravidlo – kdo nemá dostatek hotovosti, hypotéku nezíská. Kombinace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření bude přitom znamenat větší zatížení rodinného rozpočtu. Většina bank, které mají ve své skupině i stavební spořitelnu, tuto kombinaci logicky nepovoluje. Níže je uveden modelový příklad.

V tomto konkrétním případě se jedná o koupi rodinného domu v hodnotě 4 000 000 Kč, přičemž klient disponuje max. 250 000 Kč vlastních prostředků – 150 000 Kč jde do úvěru a 100 000 Kč je nutné ponechat na úhradu daně z nabytí nemovitosti, která v současné době činí 4 % z hodnoty nemovitosti (u výstavby není aktuální). Zbývá tedy dofinancovat 3 850 000 Kč. Je uvažována kombinace dvou úvěrů, a to spotřebitelský úvěr na bydlení (hypoteční úvěr) s dlužní částkou 3 200 000 Kč se splatností 30 let, 8letou fixací a úrokovou sazbou 2,69 % p. a. Splátka by v tomto případě činila cca 13 100 Kč měsíčně.

K dofinancování je využit překlenovací úvěr ze stavebního spoření s dlužní částkou 650 000 Kč, splatností 22 let, bez fixace a s úrokovou sazbou 5,39 % p. a. Splátka činí cca 4 300 Kč měsíčně a poplatky jsou v max. výši 60 Kč měsíčně za vedení. Překlenovací úvěr lze využívat bez zástavy nemovitosti.

Financování družstevního bydlení a jeho specifika


Pro financování družstevního bydlení z cizích zdrojů je důležité, zda bude úvěr zajištěn financovanou nemovitostí nebo k zajištění úvěru bude sloužit jiná (ne pořizovaná) nemovitost. V okamžiku, kdy úvěr bude zajištěn jinou nemovitostí než pořizovaným družstevním bytem, je situace o dost snazší než v momentě, kdy jako zástava bude sloužit pořizovaný družstevní byt. U koupě družstevního bytu si totiž nepořizujeme nemovitost, ale jen členský podíl v bytovém družstvu, ke kterému se vztahuje právo na užívání kupovaného bytu. Níže je opět uveden modelový příklad.

Jedná se o převod podílu družstevního bytu v hodnotě 2 200 000 Kč (z čehož má klient 1 000 000 Kč vlastních prostředků). Budou uvažovány 2 varianty (bez zástavy nemovitosti a se zástavou), které jsou nastíněny v níže uvedené tabulce.

 

Zvažujete-li tedy v budoucnu koupi nemovitosti, odborníci z OVB Allfinanz vám radí zřídit si stavební spoření, abyste v případě potřeby mohli doplnit vlastní prostředky překlenovacím úvěrem.

Autor: Jan Vrabec, oblastní vedoucí OVB Allfinanz

                                                                            

www.ovb.cz